Ordonnantien, Statuten, Edicten Ende Placcaerten; Soo Van Weghen Der Keyserlicke En Konincklycke Maiesteyten ALS Heurlieder Doorluchtighste Voorsaeten

 
9781234361631: Ordonnantien, Statuten, Edicten Ende Placcaerten; Soo Van Weghen Der Keyserlicke En Konincklycke Maiesteyten ALS Heurlieder Doorluchtighste Voorsaeten
Ver todas las copias de esta edición ISBN.
 
 
Reseña del editor:

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1740 edition. Excerpt: ...De Pachters sullen oock schuldigh zyn te leveren uyt de Cantinen fy de Pacbtert den wyn ende bier ten behoeve van de fiecke ende gequetste soldae-'c„ dm'""" ' ten, liggende in de particulière hospitaelen, gestelt ende noch te de bier amdejUck stellen in de plaetsen alwaer íy verobligeert sullen zyn Cantinen te So/dœten. houden, voor den prys waer op de selve specien sullen getauxeert zyn, ende op de ordonnante van de Intendenten van Vranckrijck in het regard van de Fransche Trouppen, ende in het regard van de Spaeníche, op d'Ordon nantie van de gone die de Majesteyt daer toe íàl believen te denomeren. XXXVII. Wel-verstaende nochtans dat fy geen van de voorscyde specien en 'f"TM,TM sullen moeten leveren aen de Hospitaelen in de Stedén gefondcert, vwnalndtfospîals de gone van de Bylocke tot Ghendt, S. Jans tot Brugge, ende tatienmuxumatt andere die hun sullen moeten verçenoegen met den taux. moetm dte hun vf b O genotgen met detr XXXVIII.' taux. Ter cause van den vrydom van de Rechtcn op de Wynen ende Geem recompenBieren die den Pachter ofte Pachters sullen leveren uyt de Cantinen, £2TM soo ten behoeve van de militairen als van de voorfeyde particulière uyt de Cantinen. Hospitaelen, en sal hun geen recompense geschieden, maer sullen schuldigh zyn de voorseyde specien te leveren ongemindert hunne Pacht-sommc ende sonder afslagh te mogen pretendercn. XXXIX. Den Pachter en sal oock geen recompense mogen vraegen van de Nottte"oock ter graenen die de soldaeten voor hun sullen doen backen, ofte de Mu-"fJjf'Zl nitionarissèn doen maelen om munitie-broodt daer van gebacken te vmier van de Sol. worden, soo voor de garnisoenen als voor de legers, binnen ende bu. buyten de...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición