Ordenje: Orden narodnog heroJa, Ordeni i medalje SFRJ, Orden Svetog Save, HeroJ SovJetskog Saveza, Vaznosni red odlikovanja SFRJ

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por GoodReads )
 
9781234003043: Ordenje: Orden narodnog heroJa, Ordeni i medalje SFRJ, Orden Svetog Save, HeroJ SovJetskog Saveza, Vaznosni red odlikovanja SFRJ
Reseña del editor:

izvor: Wikipedia. Stranice: 44. Poglavlja: Orden narodnog heroJa, Ordeni i medalje SFRJ, Orden Svetog Save, HeroJ SovJetskog Saveza, Va?nosni red odlikovanja SFRJ, Orden belog orla, Orden narodnog oslobo?enja, Legija ?asti, Orden Njegoša, Partizanska spomenica 1941., Orden pobede, Orden belog lava, Orden Junaka sociJalisti?kog rada, Orden Jugoslovenske zastave, Narodni heroJ AlbaniJe, Orden Miloša Obilic?a, Kara?or?eva zvezda, LegiJa za zasluge, Medalja za Varšavu, Albanska spomenica, VoJni krst, Orden Jugoslovenske zvezde, Orden Republike Srpske, Orden rada, Medalja za hrabrost, Orden narodne armiJe, Medalja zasluga za narod, HeroJ Narodne Republike Bugarske, Orden partizanske zvezde, Orden za voJne zasluge, Ratni krst 1939-1945., Orden Kara?or?eve zviJezde, Orden Nemanjic?a, Orden Kantakuzine Katarine Brankovi?, Orden zasluga za narod, HeroJ sociJalisti?kog rada, Medalja Petra Mrkonjic?a, Medalja za voJne zasluge, Orden slobode, Orden Oktobarske revoluciJe, Orden Krst milosr?a, Orden ratne zastave, Orden bratstva i Jedinstva, Medalja za voJni?ke vrline, Ordeni i medalje SRJ, Orden za hrabrost, Medalja ?asti, Orden Suvorova, Orden svetog Aleksandra, Krst Domovinske armiJe, Corona civica, Obilic?a medalja, Grahova?ka medalja. izvod: Orden narodnog heroJa (slv. Red narodnega heroja, mk. Orden na naroden heroJ) Je bio visoko Jugoslovensko odlikovanje za hrabrost, drugo naJviše voJno odlikovanje u SociJalisti?koJ FederativnoJ Republici JugoslaviJi. Pre ustanovljenja Ordena narodnog heroJa postoJalo Je zvanje Narodnog heroJa, koJe Je uspostavio Vrhovni štab NOP i DV JugoslaviJe, kraJem 1941. godine. U „Biltenu Vrhovnog štaba" broJ 12-13 (za decembar 1941. i Januar 1942) obJavljeno Je uspostavljanje zvanja Narodnog heroJa - „kao naJvec?e priznanje za borce, komandire, komandante i politi?ke komesare, koJi se svoJim Junaštvom i po?rtvovanošc?u u Narodnooslobodil?akoJ borbi protiv okupatora i domac?ih izdaJnika naro?ito istaknu". Prva osoba koJa Je proglašena za narodn...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición