Zapadnohercegova Ka Upanija: Iroki Brijeg, Ljubu KI, Posu Je, Grude

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781233034734: Zapadnohercegova Ka Upanija: Iroki Brijeg, Ljubu KI, Posu Je, Grude

Izvor: Wikipedia. Stranice: 23. Poglavlja: Široki Brijeg, Ljubuški, Posušje, Grude. Izvod: Široki Brijeg je grad i op?ina u Bosni i Hercegovni, središte Zapadnohercegova?ke ?upanije. Sadašnji oblik imena grada je ijekavizirani oblik ikavskog:Široki Brig budu?i da je ovo podru?je tradicionalno ikavsko. Ikavski oblik se koristi u pjesmama , navija?kim skupinama i neslu?benoj uporabi, iako slu?beno se koristi isklju?ivo ijekavski. U svakodnevnom razgovor naj?eš?e se koristi izraz Široki. Mjesto gdje se danas nalazi središnji dio grada, kraj rje?ice Lištice, pripadalo je naselju Lise. Uzvisina ju?no od Ugrova?e pred njezino uš?e u Lišticu zvala se Široki brig i pripadala je naselju Pribinovi?i (danas mjesto samostana i crkve). Ponad grada uzdi?u se tri brijega okrenuta prema rijeci Lištici: Buri?a brig, Brig Stra?nica i Široki brig. Ovaj posljednji, smješten u sredini, najširi je od sviju i otud mu ime Široki brig. Na njemu je godine 1846. zapo?eta gradnja franjeva?koga samostana i crkve. I kada je to mjesto postalo duhovno ?arište i uljudbeno središte cijele Hercegovine, njegovi su pismeni i nepismeni stanovnici zadr?ali dotadašnji oblik njegova imena: Široki brig (Brig). Tako su ga i pisali franjevci prvih pedeset godina. Ve?ina ih je drugu dionicu i dalje pisala malim slovom, iako je to ozna?avalo veliki sadr?aj. Na izmaku 19. stolje?a ime se po?inje pisati u i/j/ekavskom obliku: Široki Bri/j/eg. Takvo je slu?beno pisanje nastavljeno i u 20. stolje?u. Ali u govornom jeziku ve?ine obi?nog puka i jezi?no svjesnih u?enih ljudi iz ovoga kraja i dalje se zadr?ao ikavski oblik. Štoviše, pojedinci su ga tako i pisali. Glavno mjesto u po?etku nastanka gradi?a mijenjalo je ime više puta. Najprije se zvalo Lise a ne ?emer kako neki pogrešno navode. ?emer je bio samo dio oko mlinica, odnosno ?emer - po mlinici koja je bila sagra?ena na svod (?emer, perzijsko-turski kemer = svod). Potom se prozvalo Lištica - po rje?ici koja izvire u Borku, dva kilometra sjeverno od središta ...

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición