Azerbaycan'in savaslari: Afganistan Savasi, Karabag Savasi, Hocali Katliami, Ermeni-Azeri Savasi, Serj Sarkisyan, Mart Olaylari

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por GoodReads )
 
9781232920779: Azerbaycan'in savaslari: Afganistan Savasi, Karabag Savasi, Hocali Katliami, Ermeni-Azeri Savasi, Serj Sarkisyan, Mart Olaylari
Reseña del editor:

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 26. Bölümler: Afganistan Sava??, Karaba? Sava??, Hocal? Katliam?, Ermeni-Azeri Sava??, Serj Sarkisyan, Mart Olaylar?, Kirovabad Pogromu, Sumgay?t Pogromu, Monte Melkonyan, 2008 Mardakert Çarp??mas?, ?u?a Muharebesi, Vazgen Sarkisyan, Maragha Katliam?, Bi?kek Protokolü, Bakü Katliam?, Mardakert ve Martuni Taarruzlar?, Koltso Harekât?, Aram Sarkisyan, Askeran Çarp??mas?, AG?T Minsk Grubu, Robert Koçaryan, Samvel Babayan, Röv?en Cavadov, Rüzgâr Birli?i, Süret Hüseynov, 1992 Haziran-Temmuz taarruzlar?, 1993 Yaz Taarruzlar?. Al?nt?: Afganistan Sava??, 2001 Ekiminin 7. gününde ba?lam??t?r. Amerika taraf?ndan 11 Eylül Sald?r?lar? gerekçesi ile yap?lm??t?r. ABD Ba?kan? George Bush'un "terörle mücadele" politikas? kapsam?nda yapt??? bir sava?t?r. Harekat Usame Bin Ladin'in yakalanmas?na de?in sürecekti. Ayn? zamanda Taliban ve di?er Taliban yanda?? güçlerin ortadan kald?r?lmas? ile harekat sona erecekti. Böylelikle Afganistan'da iç güvenlik sa?lanm?? olacakt?. ABD ve Birle?ik Krall?k önce hava bombard?man? daha sonrada takviye güçlerle beraber Afganistan'a asker indirmi?lerdir. 2002'de Amerikan ve ?ngiliz askerleri Kuzey ?ttifak'? ile sava?a kat?ld?. Daha sonra gerginlikler üzerine NATO güçleri(Koalisyon güçleri) Afganistan'a asker indirdiler. Daha sonra Amerikan hükümeti kal?c? bar??? sa?lamak amac? ile bölgede asker bulundurup varl?klar?n? hissettireceklerini aç?klad?. Ba?lang?çtaki atak Taliban'? güçten dü?ürdü, fakat Taliban kuvvetleri yeniden toparland?lar. Sava??n amac? olan El-Kaide'nin hareketlerini k?s?tlamak, tam olarak ba?ar?ld? denemez. 2006'dan bu yana artan Taliban kaynakl? isyanc? hareketler, geli?en yasad??? uyu?turucu üretimi ve zay?f yönetimin Kabil'in d???ndaki k?s?tl? kontrolü dolay?s?yla Afganistan'?n istikrar? tehlikede görülmektedir. Usame bin Ladin, May?s 1996'dan beri Afganistan'da El-Kaide'nin öteki üyeleriyle birlikte ya??yor, Taliban ile gev?ek bir ittifak içerisinde El-kaide'ye ait e?itim kamplar?n? idare ediyordu...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición