Dystrykt krakowski: Getta zydowskie w dystrykcie krakowskim, KL Plaszow, Okreg Kraków AK, Sonderaktion Krakau, Landkreis Sanok

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232678809: Dystrykt krakowski: Getta zydowskie w dystrykcie krakowskim, KL Plaszow, Okreg Kraków AK, Sonderaktion Krakau, Landkreis Sanok
Reseña del editor:

?ród?o: Wikipedia. Strony: 31. Rozdzia?y: Getta ?ydowskie w dystrykcie krakowskim, KL Plaszow, Okr?g Kraków AK, Sonderaktion Krakau, Landkreis Sanok, Joachim Metallmann, Stanis?aw Estreicher, Getto krakowskie, Hatshower, Teatr Objazdowy Generalnego Gubernatorstwa, OP-23, Goralenvolk, Pustków, Akcja Burza w Okr?gu Kraków AK, Getto w Sanoku, Zwangsarbeitslager Zaslaw, Landkreis Krosno, 1 Pu?k Strzelców Podhala?skich AK, Podobwód Kalwaria AK, KL Plaszow - Willa komendanta obozu, Krwawa Wigilia w Ochotnicy Dolnej, KL Plaszow - Karcer obozowy, 12 Pu?k Piechoty AK Ziemi Boche?skiej, Getto w Przemy?lu, Okr?g Kraków BCh, Liban, Richard Wendler, Izydor Stella-Sawicki, Feliks Rogozi?ski, Powiat Krakau-Land, Getto w Bukowsku, 6 Dywizja Piechoty AK Ziemi Krakowskiej "Odwet", Kurt Ludwig Burgsdorff, 21 Dywizja Piechoty AK, 106 Dywizja Piechoty AK, Landkreis Przemysl, 22 Dywizja Piechoty AK, Pu?k Policji Krakau, Bitwa pod Ka?u?ówk?, Goralenland, Max Grosskopf. Fragment: Powiat Sanok (niem. Landkreis Sanok, pol. powiat sanocki) - jednostka administracyjna samorz?du terytorialnego dystryktu krakowskiego w Generalnym Gubernatorstwie. Funkcjonowa?a od 26 pa?dziernika 1939 - sierpie? 1944, siedzib? w?adz powiatu oraz starostwa by? Sanok. Od 10 do 12 wrze?nia 1939 Sanok oraz okolice zosta?y zaj?te przez jednostki niemieckie oraz s?owackie, by?y to; Gebirgs-Jäger-Regiment 138, Gebirgs-Jäger-Regiment 139 oraz grupa szybka armii polowej Bernolak w sk?adzie 3 Dywizji Górskiej oraz 1 DG. Jednostka s?owacka zosta?a wycofana z Sanoka 1 pa?dziernika 1939 roku. Przez Sanok na rzece San ustalona zosta?a granica mi?dzypa?stwowa niemiecko-sowiecka. Prawobrze?na strona Sanoka, chroniona nast?pnie na Sanie sowieck? Lini? Mo?otowa nale?a?a do przemyskiego rejonu umocnie?. Naprzeciwko Linii Mo?otowa Niemcy wybudowali system umocnie? granicznych tzw. "Pozycji Granicznej Galicja". Jeden z bunkrów wchodz?cych w sk?ad systemu znajduje si? do dzi? na wzgórzu zamkowym w Sanoku. Rejon przygraniczny w Sa...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición