Twarze Muzyki. Andrzej Tyszko. Fotografie 1982-2015

Tyszko Andrzej

Editorial: Bernardinum, Pelplin, 2015
ISBN 10: 8394278701 / ISBN 13: 9788394278700
Usado / Hardcover / Cantidad: 0
Disponible en otras librerías
Ver todos  los ejemplares de este libro

Sobre el libro

Lamentablemente este ejemplar en específico ya no está disponible. A continuación, le mostramos una lista de copias similares.

Descripción:

polski/Polish; Pages/stron: 224; Categories: Wydawnictwa albumowe; Opis: Twarze Muzyki to fotograficzny album zawieraj?cy 150 niezwyk?ych portretów muzyków i zespo?ów polskiej elity muzycznej wykonanych przez Andrzeja Tyszko w latach 1982 - 2015. Wi?kszo?? zdj?? powsta?a w okresie stanu wojennego kiedy muzyka by?a przejawem buntu i rodzajem walki z otaczaj?c? socjalistyczn? rzeczywisto?ci? Muzyka dla tamtej m?odzie?y by?a najwa?niejsza Album ma cztery rozdzia?y: Rock, Pop & blues. Jazz. Muzyka Klasyczna oraz rozdzia? z 40 ok?adkami p?yt. Z takimi gwizdami jak Tomasz Sta?ko, Kora, Ewa Bem i Stanis?aw Sojka pracuje od 33 lat wi?c bloki z ich zdj?ciami s? najwi?ksze ale poza nimi na fotografiach jest 70 innych wspania?ych muzyków i zespo?ów. Mi?dzy innymi Lady Pank, Maanam, Oddzia? Zamkni?ty, Kayah, T Love, Ryszard Rynkowski, Marek Piekarczyk, Kombi, De Mono, Bajm, Lombard i inni lub spo?ród jazzmanów: Krzesimir D?bski, Zbigniew Namys?owski, Walk Away, Tomasz Szukalski, Wojciech Karolak czy Osjan. Muzyka Klasyczna: Janusz Olejniczak, Wojciech Rajski, Waldemar Malicki, Wies?aw Ochman, Vadim Brodski i inni. S?owo wst?pne napisa? Alex Storo?y?ski, laureat nagrody Pulitzera. Andrzej Tyszko swoje pierwsze projekty artystyczne realizowa? na pocz?tku lat 70-tych b?d?c wspó?za?o?ycielem Grupy Twórczej ?Zwyczajna 44? Owocem pracy tej czteroosobowej grupy, w sk?ad której wchodzili m.in. Andrzej Zygmuntowicz, Sergiusz Sachno, by?o pi?? socrealistycznych wystaw stanowi?cych odzwierciedlenie otaczaj?cej twórców socjalistycznej rzeczywisto?ci. W swoich pracach sprzeciwiali si? oni bezdusznej szaro?ci ?ycia, w której przysz?o im dojrzewa? Drugim obszarem zainteresowa? Grupy by? akt. Powsta?y cztery interesuj?ce wystawy dotycz?ce tego tematu, w których widoczna by?a z jednej strony fascynacja twórców otwart? i bezpretensjonaln? nago?ci?, a z drugiej poszukiwanie indywidualnej interpretacji tego ponadczasowego tematu. W latach 1974 - 80 powsta?o ??cznie dziewi?? wystaw, które by?y eksponowane w ponad 30 miastach Polski. Profesjonaln? dzia?alno?? Andrzej rozpocz?? na pocz?tku lat 80-tych. Do roku 1987 stworzy? ponad 70 ok?adek p?yt i wielu plakatów dla najwybitniejszych muzyków sceny polskiej. Jego wielk? pasj? by? jazz, czego wyrazem sta?y si? wyj?tkowo pi?kne i g??bokie portrety wybitnych polskich i norweskich muzyków. W latach 1987-1990, na zamówienie Norweskiego Stowarzyszenia Jazzowego, wykonywa? portrety najs?ynniejszych norweskich jazzmanów. Po powrocie do Polski w roku 1990 za?o?y? autorskie studio fotograficzne - ?Tyszko Fotografia? i bardzo szybko sta? si? jednym z najbardziej wzi?tych fotografów komercyjnych. Niezale?nie od dzia?alno?ci komercyjnej Andrzej Tyszko przez ca?? swoj? drog? artystyczn? nieprzerwanie uprawia? fotografi? aktu, w której najbardziej interesuje go czysta forma. Za pomoc? cia?a, ?wiat?a i czasu tworzy odkrywcze, bardzo malarskie i pe?ne dramatyzmu oraz poezji obrazy. G?ównym tematem fotografii Andrzeja, zarówno w sztuce jak i w reklamie, s? ludzie. Andrzej ukazuje ich w sposób bardzo szlachetny, a zarazem odwa?ny i nowoczesny. Jego recept? na dobry portret jest odnalezienie cz?stki siebie w fotografowanej osobie. Dzi?ki jego wra?liwo?ci i wyostrzonej umiej?tno?ci wnikliwego postrzegania cz?owieka, wykonane przez niego portrety trafnie ukazuj? istot? fotografowanej osoby. ??cznie Andrzej Tyszko zaprezentowa? 7 wystaw indywidualnych. N° de ref. de la librería

Sobre este título:

Valoración del libro brindada por Goodreads:
0 valoración promedio
(0 valoraciones)

Sinopsis: Twarze Muzyki to fotograficzny album zawierajacy 150 niezwyklych portretow muzykow i zespolow polskiej elity muzycznej wykonanych przez Andrzeja Tyszko w latach 1982 - 2015. Wiekszosc zdjec powstala w okresie stanu wojennego kiedy muzyka byla przejawem buntu i rodzajem walki z otaczajaca socjalistyczna rzeczywistoscia. Muzyka dla tamtej mlodziezy byla najwazniejsza.

Album ma cztery rozdzialy: Rock, Pop & blues. Jazz. Muzyka Klasyczna oraz rozdzial z 40 okladkami plyt. Z takimi gwizdami jak Tomasz Stanko, Kora, Ewa Bem i Stanislaw Sojka pracuje od 33 lat wiec bloki z ich zdjeciami sa najwieksze ale poza nimi na fotografiach jest 70 innych wspanialych muzykow i zespolow. Miedzy innymi Lady Pank, Maanam, Oddzial Zamkniety, Kayah, T Love, Ryszard Rynkowski, Marek Piekarczyk, Kombi, De Mono, Bajm, Lombard i inni lub sposrod jazzmanow: Tomasz Stanko, Krzesimir Debski, Zbigniew Namyslowski, Walk Away, Tomasz Szukalski, Wojciech Karolak czy Osjan. Muzyka Klasyczna: Janusz Olejniczak, Wojciech Rajski, Waldemar Malicki, Wieslaw Ochman, Vadim Brodski i inni.

Slowo wstepne napisal Alex Storozynski, laureat nagrody Pulitzera.

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

Detalles bibliográficos

Título: Twarze Muzyki. Andrzej Tyszko. Fotografie ...
Editorial: Bernardinum, Pelplin
Año de publicación: 2015
Encuadernación: Hardcover

Los mejores resultados en AbeBooks

1.

Tyszko Andrzej
Editorial: Bernardinum, Pelplin (2015)
ISBN 10: 8394278701 ISBN 13: 9788394278700
Usado Tapa dura Cantidad: 2
Librería
Literacki24
(Ossy, Polonia)
Valoración
[?]

Descripción Bernardinum, Pelplin, 2015. Hardcover. polski/Polish; Pages/stron: 224; Categories: Wydawnictwa albumowe; Opis: Twarze Muzyki to fotograficzny album zawieraj?cy 150 niezwyk?ych portretów muzyków i zespo?ów polskiej elity muzycznej wykonanych przez Andrzeja Tyszko w latach 1982 - 2015. Wi?kszo?? zdj?? powsta?a w okresie stanu wojennego kiedy muzyka by?a przejawem buntu i rodzajem walki z otaczaj?c? socjalistyczn? rzeczywisto?ci? Muzyka dla tamtej m?odzie?y by?a najwa?niejsza Album ma cztery rozdzia?y: Rock, Pop & blues. Jazz. Muzyka Klasyczna oraz rozdzia? z 40 ok?adkami p?yt. Z takimi gwizdami jak Tomasz Sta?ko, Kora, Ewa Bem i Stanis?aw Sojka pracuje od 33 lat wi?c bloki z ich zdj?ciami s? najwi?ksze ale poza nimi na fotografiach jest 70 innych wspania?ych muzyków i zespo?ów. Mi?dzy innymi Lady Pank, Maanam, Oddzia? Zamkni?ty, Kayah, T Love, Ryszard Rynkowski, Marek Piekarczyk, Kombi, De Mono, Bajm, Lombard i inni lub spo?ród jazzmanów: Krzesimir D?bski, Zbigniew Namys?owski, Walk Away, Tomasz Szukalski, Wojciech Karolak czy Osjan. Muzyka Klasyczna: Janusz Olejniczak, Wojciech Rajski, Waldemar Malicki, Wies?aw Ochman, Vadim Brodski i inni. S?owo wst?pne napisa? Alex Storo?y?ski, laureat nagrody Pulitzera. Andrzej Tyszko swoje pierwsze projekty artystyczne realizowa? na pocz?tku lat 70-tych b?d?c wspó?za?o?ycielem Grupy Twórczej ?Zwyczajna 44? Owocem pracy tej czteroosobowej grupy, w sk?ad której wchodzili m.in. Andrzej Zygmuntowicz, Sergiusz Sachno, by?o pi?? socrealistycznych wystaw stanowi?cych odzwierciedlenie otaczaj?cej twórców socjalistycznej rzeczywisto?ci. W swoich pracach sprzeciwiali si? oni bezdusznej szaro?ci ?ycia, w której przysz?o im dojrzewa? Drugim obszarem zainteresowa? Grupy by? akt. Powsta?y cztery interesuj?ce wystawy dotycz?ce tego tematu, w których widoczna by?a z jednej strony fascynacja twórców otwart? i bezpretensjonaln? nago?ci?, a z drugiej poszukiwanie indywidualnej interpretacji tego ponadczasowego tematu. W latach 1974 - 80 powsta?o ??cznie dziewi?? wystaw, które by?y eksponowane w ponad 30 miastach Polski. Profesjonaln? dzia?alno?? Andrzej rozpocz?? na pocz?tku lat 80-tych. Do roku 1987 stworzy? ponad 70 ok?adek p?yt i wielu plakatów dla najwybitniejszych muzyków sceny polskiej. Jego wielk? pasj? by? jazz, czego wyrazem sta?y si? wyj?tkowo pi?kne i g??bokie portrety wybitnych polskich i norweskich muzyków. W latach 1987-1990, na zamówienie Norweskiego Stowarzyszenia Jazzowego, wykonywa? portrety najs?ynniejszych norweskich jazzmanów. Po powrocie do Polski w roku 1990 za?o?y? autorskie studio fotograficzne - ?Tyszko Fotografia? i bardzo szybko sta? si? jednym z najbardziej wzi?tych fotografów komercyjnych. Niezale?nie od dzia?alno?ci komercyjnej Andrzej Tyszko przez ca?? swoj? drog? artystyczn? nieprzerwanie uprawia? fotografi? aktu, w której najbardziej interesuje go czysta forma. Za pomoc? cia?a, ?wiat?a i czasu tworzy odkrywcze, bardzo malarskie i pe?ne dramatyzmu oraz poezji obrazy. G?ównym tematem fotografii Andrzeja, zarówno w sztuce jak i w reklamie, s? ludzie. Andrzej ukazuje ich w sposób bardzo szlachetny, a zarazem odwa?ny i nowoczesny. Jego recept? na dobry portret jest odnalezienie cz?stki siebie w fotografowanej osobie. Dzi?ki jego wra?liwo?ci i wyostrzonej umiej?tno?ci wnikliwego postrzegania cz?owieka, wykonane przez niego portrety trafnie ukazuj? istot? fotografowanej osoby. ??cznie Andrzej Tyszko zaprezentowa? 7 wystaw indywidualnych. Nº de ref. de la librería mZD3O2

Más información sobre esta librería | Hacer una pregunta a la librería

Comprar usado
EUR 52,56
Convertir moneda

Añadir al carrito

Gastos de envío: EUR 14,50
De Polonia a Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío