Sadowa kontrola legalnosci aktow administracyjnych Unii Europejskiej

Jaskowski Marek

Editorial: Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2015
ISBN 10: 832649321X / ISBN 13: 9788326493218
Usado / Hardcover / Cantidad disponible: 0
Disponible en otras librerías
Ver todos  los ejemplares de este libro

Sobre el libro

Lamentablemente este libro ya no está disponible. Para encontrar ejemplares similares, introduzca los parámetros deseados en las opciones de búsqueda que aparecen a continuación.

Descripción:

polski/Polish; Pages/stron: 488; Edition/wydanie: 1; Categories: Prawo i administracja; Opis: Publikacja - jako pierwsza na polskim rynku wydawniczym - zawiera kompleksow? analiz? problematyki s?dowej kontroli legalno?ci aktów administracyjnych Unii Europejskiej. Autor omawia cechy aktów wydawanych przez unijne organy oraz regu?y kontroli legalno?ci tego rodzaju aktów przez Trybuna? Sprawiedliwo?ci UE. Indywidualne rozstrzygni?cia o charakterze administracyjnym s? wydawane przez Uni? w wielu tak ró&#380 norodnych dziedzinach, jak: konkurencja, pomoc pa?stwowa, ochrona przed przywozem towarów subsydiowanych i po cenach dumpingowych, prawo ?ywno?ciowe, prawo dotycz?ce produktów leczniczych i chemikaliów, bezpiecze?stwo lotnicze, energetyka, znaki towarowe, nadzór finansowy, ochrona danych, dost?p do informacji, dzia?alno?? partii politycznych na poziomie UE, jak równie? w zakresie rozlicze? finansowych funduszy europejskich, zamówie? publicznych czy s?u?by publicznej. Akty te dotycz? bezpo?rednio praw i obowi?zków indywidualnie okre?lonych osób i chocia? podlegaj? wykonaniu przez organy pa?stw cz?onkowskich, to w zasadzie nie mo?na mówi? o kontroli ich legalno?ci na poziomie pa?stwa. Omawiana problematyka ma wi?c zasadnicze znaczenie z perspektywy ochrony praw podmiotów indywidualnych, których sytuacja prawna mo?e zosta? okre?lona przez unijny akt administracyjny. Czytelnicy doceni? szerokie spektrum przedstawianych zagadnie?, w?ród których s? m.in.: charakter Unii i jej aktywno?ci, zasady ogólne i ?ród?a prawa UE, rodzaje i istota aktów wydawanych przez unijne instytucje, gwarancje proceduralne w toku unijnej procedury administracyjnej, a tak?e dopuszczalno?? wniesienia skargi o zbadanie legalno?ci/wa?no?ci aktu UE, mechanizmy kontroli, podstawy i skutki uniewa?nienia aktu oraz kontrola kompetencji uznaniowych. S? to kwestie istotne zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Adresaci: Monografia jest skierowana do pracowników naukowych i dydaktycznych wydzia?ów prawa, prawników praktyków oraz pracowników administracji zajmuj?cych si? prawem unijnym. N° de ref. de la librería

Sobre este título:

Reseña del editor: Publikacja - jako pierwsza na polskim rynku wydawniczym - zawiera kompleksowa analize problematyki sadowej kontroli legalnosci aktów administracyjnych Unii Europejskiej. Autor omawia cechy aktów wydawanych przez unijne organy oraz reguly kontroli legalnosci tego rodzaju aktów przez Trybunal Sprawiedliwosci UE.

Indywidualne rozstrzygniecia o charakterze administracyjnym sa wydawane przez Unie w wielu tak róznorodnych dziedzinach, jak: konkurencja, pomoc panstwowa, ochrona przed przywozem towarów subsydiowanych i po cenach dumpingowych, prawo zywnosciowe, prawo dotyczace produktów leczniczych i chemikaliów, bezpieczenstwo lotnicze, energetyka, znaki towarowe, nadzór finansowy, ochrona danych, dostep do informacji, dzialalnosc partii politycznych na poziomie UE, jak równiez w zakresie rozliczen finansowych funduszy europejskich, zamówien publicznych czy sluzby publicznej. Akty te dotycza bezposrednio praw i obowiazków indywidualnie okreslonych osób i chociaz podlegaja wykonaniu przez organy panstw czlonkowskich, to w zasadzie nie mozna mówic o kontroli ich legalnosci na poziomie panstwa. Omawiana problematyka ma wiec zasadnicze znaczenie z perspektywy ochrony praw podmiotów indywidualnych, których sytuacja prawna moze zostac okreslona przez unijny akt administracyjny.

Czytelnicy docenia szerokie spektrum przedstawianych zagadnien, wsród których sa m.in.: charakter Unii i jej aktywnosci, zasady ogólne i zródla prawa UE, rodzaje i istota aktów wydawanych przez unijne instytucje, gwarancje proceduralne w toku unijnej procedury administracyjnej, a takze dopuszczalnosc wniesienia skargi o zbadanie legalnosci/waznosci aktu UE, mechanizmy kontroli, podstawy i skutki uniewaznienia aktu oraz kontrola kompetencji uznaniowych. Sa to kwestie istotne zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia.

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

Detalles bibliográficos

Título: Sadowa kontrola legalnosci aktow ...
Editorial: Wolters Kluwer Polska, Warszawa
Año de publicación: 2015
Encuadernación: Hardcover

IberLibro.com es un mercado online donde puede comprar millones de libros antiguos, nuevos, usados, raros y agotados. Le ponemos en contacto con miles de librerías de todo el mundo. Comprar en IberLibro es fácil y 100% seguro. Busque un libro, realice el pedido a través de nuestra página con toda confianza y recíbalo directamente de la librería.

Busque entre millones de libros de miles de librerías

Libros usados

Libros usados

Bestsellers rebajados, autores destacados y una gran variedad de libros por menos de 5 €. Si su pasatiempo es leer, éste es su espacio.

Libros usados

Libros antiguos y de colección

Libros antiguos y de colección

Compendio vital para el amante del libro antiguo: libros firmados, primeras ediciones, facsímiles, librerías anticuarias o destacados.

Libros antiguos

Libros con envío gratis

Libros con envío gratis

Gastos de envío gratuitos para miles de libros nuevos, antiguos y de ocasión. Sin compra mínima.

Buscar libros

Descubra también: