Pozaumowna odpowiedzialnosc odszkodowawcza Unii Europejskiej

Kawczynska Monika

Editorial: Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2015
ISBN 10: 8326495115 / ISBN 13: 9788326495113
Usado / Hardcover / Cantidad disponible: 0
Disponible en otras librerías
Ver todos  los ejemplares de este libro

Sobre el libro

Lamentablemente este libro ya no está disponible. Para encontrar ejemplares similares, introduzca los parámetros deseados en las opciones de búsqueda que aparecen a continuación.

Descripción:

polski/Polish; Pages/stron: 500; Edition/wydanie: 1; Categories: Prawo i administracja; Opis: Ksi??ka przedstawia analiz? odpowiedzialno?ci odszkodowawczej Unii Europejskiej wobec podmiotów prywatnych z tytu?u szkód wyrz?dzonych przez instytucje lub pracowników Unii przy wykonywaniu ich funkcji. Omówiono w niej m.in.: * zasady i przes?anki odpowiedzialno?ci pozaumownej Unii Europejskiej za akty normatywne, akty indywidualne i czynno?ci faktyczne, z uwzgl?dnieniem najnowszego orzecznictwa Trybuna&#322 u Sprawiedliwo?ci UE ukszta?towanego w wyniku prze?omowego wyroku w sprawie Bergaderm, * aspekty proceduralne zwi?zane z dochodzeniem roszcze? odszkodowawczych przed s?dami unijnymi, * problem zbiegu odpowiedzialno?ci Unii i pa?stw cz?onkowskich za naruszenie prawa unijnego, * kwesti? odpowiedzialno?ci Unii Europejskiej z tytu?u naruszenia norm prawa mi?dzynarodowego, w szczególno?ci porozumie? ?wiatowej Organizacji Handlu (WTO). W monografii uwzgl?dniono równie? nowy regulamin post?powania przed S?dem Unii Europejskiej, obowi?zuj?cy od 1 lipca 2015 r. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników praktyków (adwokatów, radców prawnych, s?dziów), jak i dla pracowników naukowych specjalizuj?cych si? w dziedzinie prawa Unii Europejskiej i prawa mi?dzynarodowego, a tak?e studentów i doktorantów. "Podkre?laj?c nieprzeci?tn? warto?? naukow? recenzowanego opracowania, wskazuj? jednocze?nie na jej niekwestionowany walor pragmatyczny, zw?aszcza w zakresie, w jakim Autorka analizuje proceduralne i formalne aspekty dochodzenia roszcze? odszkodowawczych, które z pewno?ci? b?d? wykorzystane w praktyce stosowania odno?nych przepisów przez polskie osoby fizyczne i prawne". N° de ref. de la librería

Sobre este título:

Reseña del editor: Ksiazka przedstawia analize odpowiedzialnosci odszkodowawczej Unii Europejskiej wobec podmiotów prywatnych z tytulu szkód wyrzadzonych przez instytucje lub pracowników Unii przy wykonywaniu ich funkcji. Omówiono w niej m.in.:
- zasady i przeslanki odpowiedzialnosci pozaumownej Unii Europejskiej za akty normatywne, akty indywidualne i czynnosci faktyczne, z uwzglednieniem najnowszego orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwosci UE uksztaltowanego w wyniku przelomowego wyroku w sprawie Bergaderm,
- aspekty proceduralne zwiazane z dochodzeniem roszczen odszkodowawczych przed sadami unijnymi,
- problem zbiegu odpowiedzialnosci Unii i panstw czlonkowskich za naruszenie prawa unijnego,
- kwestie odpowiedzialnosci Unii Europejskiej z tytulu naruszenia norm prawa miedzynarodowego, w szczególnosci porozumien Swiatowej Organizacji Handlu (WTO).
W monografii uwzgledniono równiez nowy regulamin postepowania przed Sadem Unii Europejskiej, obowiazujacy od 1 lipca 2015 r.

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

Detalles bibliográficos

Título: Pozaumowna odpowiedzialnosc odszkodowawcza ...
Editorial: Wolters Kluwer Polska, Warszawa
Año de publicación: 2015
Encuadernación: Hardcover

IberLibro.com es un mercado online donde puede comprar millones de libros antiguos, nuevos, usados, raros y agotados. Le ponemos en contacto con miles de librerías de todo el mundo. Comprar en IberLibro es fácil y 100% seguro. Busque un libro, realice el pedido a través de nuestra página con toda confianza y recíbalo directamente de la librería.

Busque entre millones de libros de miles de librerías

Libros usados

Libros usados

Bestsellers rebajados, autores destacados y una gran variedad de libros por menos de 5 €. Si su pasatiempo es leer, éste es su espacio.

Libros usados

Libros antiguos y de colección

Libros antiguos y de colección

Compendio vital para el amante del libro antiguo: libros firmados, primeras ediciones, facsímiles, librerías anticuarias o destacados.

Libros antiguos

Libros con envío gratis

Libros con envío gratis

Gastos de envío gratuitos para miles de libros nuevos, antiguos y de ocasión. Sin compra mínima.

Buscar libros

Descubra también: