Geneza i historia panstwa i prawa

Cieslak Stanislaw

Editorial: Norbertinum, Lublin
ISBN 10: 8372225702 / ISBN 13: 9788372225702
Usado / Paperback / Cantidad disponible: 0
Disponible en otras librerías
Ver todos  los ejemplares de este libro

Sobre el libro

Lamentablemente este libro ya no está disponible. Para encontrar ejemplares similares, introduzca los parámetros deseados en las opciones de búsqueda que aparecen a continuación.

Descripción:

polski/Polish; Categories: Historia powszechna; Opis: Idea powstania tej ksi??ki wynika z potrzeb dydaktycznych z zakresu zagadnie? prawnych i ustrojowych. Osoby studiuj?ce w uczelniach zawodowych (zarz?dzania, informatyki, gospodarki, ekonomii i in.) oprócz wiedzy specjalistycznej (zawodowej) potrzebuj? tak?e minimum wiedzy z zakresu prawa i ustroju pa?stwa. Opracowanie to wychodzi naprzeciw tym potrzebom, przekazuj?c niezb&#281 dne informacje na temat prawa oraz organizacji i funkcjonowania pa?stwa. Ksi??ka ta mo?e by? przydatna tak?e dla pracowników administracji publicznej oraz w pracy praktyków, samorz?dów i elit politycznych. Fragment Wst?pu O autorze Dr Stanis?aw Cie?lak (ur. 1935) ? absolwent Wydzia?u Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie, gdzie uzyska? równie? tytu? doktora nauk prawnych. W rzeszowskiej filii UMCS pracowa? jako adiunkt i wyk?adowca teorii organizacji i zarz?dzania. Nast?pnie adiunkt w Wy?szej Szkole Prawa i Administracji w Przemy?lu?Rzeszowie, wyk?adowca m.in.: prawa administracyjnego, prawa samorz?dowego, teorii organizacji i zarz?dzania. Prac? zawodow? uko?czy? jako rektor tej?e uczelni. W swej dzia?alno?ci zawsze ??czy? teori? z praktyk?, wiedz? z do?wiadczeniem. Przed podj?ciem pracy naukowej by? zatrudniony w organach administracji pa?stwowej (m.in. dyrektor Urz?du Wojewódzkiego w Przemy?lu), pracowa? tak?e jako nauczyciel i wyk?adowca przedmiotów z zakresu prawa publicznego oraz teorii organizacji i zarz?dzania w terenowych organach administracji publicznej w szko?ach i o?rodkach doskonalenia zawodowego w Przemy?lu i Rzeszowie. N° de ref. de la librería

Sobre este título:

Présentation de l'éditeur: Idea powstania tej ksiazki wynika z potrzeb dydaktycznych z zakresu zagadnien prawnych i ustrojowych. Osoby studiujace w uczelniach zawodowych (zarzadzania, informatyki, gospodarki, ekonomii i in.) oprócz wiedzy specjalistycznej (zawodowej) potrzebuja takze minimum wiedzy z zakresu prawa i ustroju panstwa. Opracowanie to wychodzi naprzeciw tym potrzebom, przekazujac niezbedne informacje na temat prawa oraz organizacji i funkcjonowania panstwa. Ksiazka ta moze byc przydatna takze dla pracowników administracji publicznej oraz w pracy praktyków, samorzadów i elit politycznych.
Fragment Wstepu

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

Detalles bibliográficos

Título: Geneza i historia panstwa i prawa
Editorial: Norbertinum, Lublin
Encuadernación: Paperback

IberLibro.com es un mercado online donde puede comprar millones de libros antiguos, nuevos, usados, raros y agotados. Le ponemos en contacto con miles de librerías de todo el mundo. Comprar en IberLibro es fácil y 100% seguro. Busque un libro, realice el pedido a través de nuestra página con toda confianza y recíbalo directamente de la librería.

Busque entre millones de libros de miles de librerías

Libros usados

Libros usados

Bestsellers rebajados, autores destacados y una gran variedad de libros por menos de 5 €. Si su pasatiempo es leer, éste es su espacio.

Libros usados

Libros antiguos y de colección

Libros antiguos y de colección

Compendio vital para el amante del libro antiguo: libros firmados, primeras ediciones, facsímiles, librerías anticuarias o destacados.

Libros antiguos

Libros con envío gratis

Libros con envío gratis

Gastos de envío gratuitos para miles de libros nuevos, antiguos y de ocasión. Sin compra mínima.

Buscar libros

Descubra también: