Dossiervorming en rechtsbronnen in de juridische praktijk: juridische vaardigheden (Compactreeks Rechten)

 
9789461070968: Dossiervorming en rechtsbronnen in de juridische praktijk: juridische vaardigheden (Compactreeks Rechten)
Ver todas las copias de esta edición ISBN.
 
 
Nota de la solapa:

In de Compact Reeks Rechten wordt
telkens per deel een bepaald juridisch
onderwerp behandeld.
In dit deel Dossiervorming en rechtsbronnen
in de juridische praktijk komen
de hoofdlijnen van dit onderwerp aan
de orde. Helder en compact. Er worden
praktische voorbeelden en casussen
beschreven die het inzicht op dit gebied
vergroten. Per hoofdstuk zijn ook vragen
en antwoorden opgenomen, waarmee
kennis van de behandelde materie kan
worden getoetst.
De Compact Reeks Rechten is vooral
bedoeld voor het juridisch onderwijs,
zowel op hbo- als wo-niveau. Maar
de serie is ook geschikt voor juristen
en andere geïnteresseerden die zich
snel op een juridisch onderwerp willen
oriënteren.
In een afzonderlijke Compact Reeks
Wetten verschijnen per rechtsgebied
wettenbundels waarin de belangrijkste
wetten en regelingen zijn verzameld.

Een jurist schrijft niet alleen veel - adviezen, brieven, e-mails,
memo's, processtukken maar brengt ook een groot deel van de dag
lezend door. Hij leest adviezen en brieven, processtukken en
vonnissen. E-mails van de wederpartij en van cliënten. Literatuur,
jurisprudentie. Wetten.
Schrijven en lezen gaan voor veel professionals hand in hand,
maar dit geldt voor de jurist misschien wel het sterkst. Hij beroept
zich bij zijn advies of bijvoorbeeld een dagvaarding immers
voortdurend op de rechtsbronnen. Rechtsbronnen zijn de
vindplaatsen van het recht.
Voor een aankomend jurist vormen de rechtsbronnen in eerste
instantie nog een onoverzichtelijk geheel. Dit deel uit de Compact
Reeks Rechten vormt een eerste kennismaking met de papieren en
digitale rechtsbronnen en maakt u wegwijs in het woud van de
vindplaatsen. Dit boek haakt in op de behoefte om deze vaardigheid
te ontwikkelen en besteedt daarom uitgebreid aandacht aan
het gebruik van juridische databanken en portals.
Dit boek begint met uitleg over de vorming van een dossier (hoofdstuk
1), en met name het 'juridisch dossier'. Als jurist zult u in de
praktijk veel te maken krijgen met het behandelen en beheren van
dossiers. Of u nu gaat werken bij een advocatenkantoor, bij een
gemeente of bij een rechtelijke instantie, altijd zult u met dossiers
te maken hebben die u moet samenstellen, ordenen en beheren.
Daarom is het handig om te leren hoe u met dossiers omgaat. U
kunt die vaardigheid ook oefenen aan de hand van een juridische
casus. Hand in hand met de vorming van het dossier, gaat het
raadplegen van rechtsbronnen. Deze liggen immers aan de basis
van het juridische handwerk.
In hoofdstuk 2 staan de rechtsbronnen en hun vindplaatsen
centraal.
Hoofdstuk 3 gaat over het hanteren, opzoeken en gebruiken van
wetten en wetsartikelen. De wet is een belangrijk instrument voor
de jurist. De hantering en analyse van de wettelijke regels behoren
tot het dagelijkse werk. Daarom moet een student eerst de
omgang met wetboeken, wetten en wetsartikelen goed in de
vingers zien te krijgen.
Hoofdstuk 4 is echt een zelf-doen-en-oefenhoofdstuk: wij noemen
de belangrijkste databanken en portals en u gaat ermee aan de
slag. Als (hbo-)jurist zult u in de uitoefening van uw beroep voor
een groot deel afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van
gegevens. Gegevens opzoeken in de juridische databanken is dan
ook een van de belangrijkste bezigheden van een jurist. Daarom
besteden we daar uitgebreid aandacht aan.
De hoofdstukken 5 en 6 haken hierop aan. In hoofdstuk 5 wordt de
waarde van wetenschappelijke literatuur onder de aandacht
gebracht en in hoofdstuk 6 de regelgeving en jurisprudentie: hier
krijgt u inzicht in de vindplaatsen van wet- en regelgeving en
jurisprudentie.
Tot slot komt in hoofdstuk 7 een van de belangrijkste formele
bronnen van het recht aan bod: de rechtspraak. Hoe ziet een arrest
er eigenlijk uit? En wat voor rechterlijke uitspraken bestaan er?
Aan het eind van de hoofdstukken 1, 2, 5, 6 en 7 vindt u toetsvragen.
Sommige vragen kunt u gebruiken om uw theoretische
kennis te toetsen, andere vragen lenen zich vooral om praktische
vaardigheden toe te passen. In hoofdstuk 8 staan per hoofdstuk
de antwoorden op de vragen. In de hoofdstukken 3 en 4 over
wettenbundels, databanken en portals zijn geen toetsvragen
opgenomen, omdat u het beste zelf uw weg kunt vinden op de
elektronische snelweg. In de hoofdstukken 1 en 6 is een uitgebreide
casus opgenomen.

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición