TEMARI VOL. II. OPOSICIONS COS ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA

 
9788498823011: TEMARI VOL. II. OPOSICIONS COS ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA
Comprar nuevo Ver libro

Gastos de envío: EUR 10,00
De España a Estados Unidos de America

Destinos, gastos y plazos de envío

Añadir al carrito

Los mejores resultados en AbeBooks

1.

Ed. Cep
Editorial: Ed. Cep (2008)
ISBN 10: 8498823013 ISBN 13: 9788498823011
Nuevos soft Cantidad: 1
Librería
Agapea Libros Urgentes
(Malaga, España)
Valoración
[?]

Descripción Ed. Cep, 2008. soft. Estado de conservación: New. FECHA DE PUBLICACIÓN martes, 13 de mayo de 2008 PERFIL DEL CANDIDATO - Aspirants a les places vacants d'Administratius de la Generalitat de Catalunya. - Preparadors i acadèmies. CONTENIDO El present manual constitueix un instrument eficaç d'aprenentatge per a la preparació de les proves selectives d'accés a les places vacants en el Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya. En aquest segon volum es recullen els temes 15 a 31 de conformitat amb allò que s'ha establert en el programa oficial publicat en el D. O. G. C. núm. 5119, de 25 d'abril de 2008. Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins data d'edició, en cadascun dels temes trobarà: - Referències a la normativa aplicada - Quadres i gràfics explicatius - Continguts totalment actualitzats - Esquemes – resums finals DOCUMENTACIÓN - Col lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 - Constitució Espanyola, de 27 desembre de 1978 - Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari de l'Administració de la Generalitat - Decret 266/2001, de 9 d'octubre, pel qual es regula la creació, l'organització i les funcions de les oficines d'atenció ciutadana de Catalunya - Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis en la Generalitat de Catalunya - Decret 360/1994, de 15 de desembre, del registre d’entrada i sortida de documents de l’Administració de la Generalitat de Catalunya - Decret 914/1969, de 8 maig, pel qual es crea l’Arxiu General de l’Administració Civil - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya - Decret 205/2007, de 18 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Administracions Públiques - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Directiva 90/270/CEE, del Consell, de 29 de maig de 1990, referent a les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització (cinquena Directiva específica d'acord amb l'apartat 1 de l'article 16 de la Directiva 89/391/CEE) - Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut - Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2008 - Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals - Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic - Llei 47/2003 de 26 de novembre, General Pressupostària - Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades - Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2008 - Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica - Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal - Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes - Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i Documents de Catalunya - Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol - Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2008 - Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Adminis. Nº de ref. de la librería 1408311

Más información sobre esta librería | Hacer una pregunta a la librería

Comprar nuevo
EUR 37,00
Convertir moneda

Añadir al carrito

Gastos de envío: EUR 10,00
De España a Estados Unidos de America
Destinos, gastos y plazos de envío