9788426715661: ELECTRÒNICA
Ver todas las copias de esta edición ISBN.
 
 
Reseña del editor:

Desenvolupament del currículum del mòdul d'Electrotècnia corresponent al Cicle Formatiu de Grau Mitja en instal·lacions Elèctriques i Automatiques de la família professional Electricitat-Electrònica.

Els continguts s'han previst per complir amb tres objectius: que es puguin impartir en la seva totalitat dins de les hores assignades al mòdul, que l'alumnat no trobi dificultats per seguir-los, atenent als seus coneixements d'acces i, finalment, que estableixin els lògics enllaços amb altres mòduls del cicle per donar una visió mes completa i integradora de competències i coneixements.

El llibre s'ha estructurat en 8 unitats didactiques, disposades segons una lògica progressiva de la matèria i donant compliment al Reial Decret 177/2008, de 8 de febrer, pel qual s'estableix el títol de Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automatiques i se'n fixen els ensenyaments mínims:

-Introducció a l'electrònica: evolució i història, magnituds elèctriques utilitzades en electrònica i components passius més habituals. Amb això es pretén fer una aproximació al tema.
-Mesures mes habituals en components i senyals de naturalesa electrònica així com els instruments que, classicament, permeten els esmentats mesuraments.
-Conceptes generals d'electrònica digital: sistemes combinacionals i seqüencials, representació mitjançant esquemes dels esmentats circuits i famílies lògiques més habituals.
-Dispositius electrònics bàsics i principis dels semiconductors més habituals, tant els que operen amb realimentació negativa com els que ho fan amb realimentació positiva.
-Les fonts d'alimentació, imprescindibles per al correcte funcionament i polarització de qualsevol circuit electrònic, tant les lineals com les commutades en les seves configuracions més senzilles i comunes. En aquest capítol es comenten els transformadors, estructures de rectificadors, filtres i estabilitzadors o reguladors.
-L'electrònica de potència, com a concepte, i el seu ambit d'utilització, els dispositius específics mes freqüents i algunes aplicacions elementals.
-Circuits generadors de senyal en forma de diferents tipus d'oscil·ladors justificant la seva operació com a circuits amb realimentació crítica, els multivibradors tant astables com biestables i monoestables i una classificació dels mateixos.

Totes aquestes unitats s'articulen mitjançant apartats i subapartats i es posen exemples resolts per facilitar la consolidació dels conceptes i procediments exposats; amb la mateixa intenció, al final de cada apartat, es proposen diferents activitats que l'alumnat por realitzar per fixar i comprendre millor la matèria tractada. Finalment, cada unitat tanca amb un conjunt de preguntes d'autoavaluació que tenen per objecte permetre a cada estudiant determinar el grau de coneixement sobre el tema que ha adquirit.

TAULA DE CONTINGUTS

1. Introducció a l'electrònica.
2. Electrònica digital.
3. Dispositius electrònics bàsics.
4. L'amplificador operacional.
5. Fonts d'alimentació.
6. Components utilitzats en electrònica de potència.
7. Circuits generadors de senyal.

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición