Chapo Ba pou Marechal Mimi ak Ti Jan (Haitian Edition)

 
9781680840087: Chapo Ba pou Marechal Mimi ak Ti Jan (Haitian Edition)

Lè nou konsidere tout jèfò ki ap fèt pou bay lang kreyòl la jarèt nan domèn ekri a, nou kapab di Chapo ba pou Marechal Mimi ak ti Jan se yon liv ki merite anpil atansyon non sèlman pou kontni liv la, men tou pou kalite lang otè a itilize a. Chapo ba se istwa esperyans lavi majorite peyizan ayisyen yo pran abitid rele moun andeyò yo. Se istwa lesepoukont yo. Se istwa yon enjistis enstitisyonèl, yo te mete sou pye depi nan peryòd lakoloni, ki ap kontinye jouk jounen jodi a. Pwoblèm fondamantal sa yo ki bloke devlopman sosyete ayisyèn nan, François Nau lonje dwèt sou yo kòmsadwa. Sa ki enteresan ankò nan liv la, se kokennchenn travay otè a fè nan ekriti lang kreyòl la. Li pa fasil pou jwenn yon liv kreyòl kote otè a fè yon efò konsyan pou respekte òtograf, gramè ak estrikti lang nan menm jan li ta fè si li te ap ekri an franse oswa ann angle. Yon lòt bagay ki atire atansyon nou, se absans total itilizasyon fòm kout mo kreyòl yo nan liv sila a. Ta sanble se premye liv kreyòl ki ap soti sou fòm sa a. Se lè va genyen yon etid sistematik ki fèt sou aspè sa a nan koze sistèm òtografik kreyòl la, nou a kapab evalye enpòtans inovasyon sa a ki fèt nan liv la. Nou kwè nan moman an kote genyen yon karans materyèl pou anseye epi aprann kreyòl, tout liv ki byen ekri tankou Chapo ba se yon zouti pedagojik potansyèl li ye. Kit se aprann ou ap aprann kreyòl, kit se pou plezi fè lekti yon istwa enteresan, nou ap ankouraje tout moun li Chapo ba pou Marechal Mimi ak ti Jan. Frenand Léger

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

Review:

Chapo ba pou Marechal Mimi ak ti Jan se yon otobiyografi ki reponn egzakteman a deskripsyon otè Philippe Le Jeune bay nan yon liv li ekri: L autobiographie en France. Liv sa a pèmèt mwen reyalize esperyans yon moun, nan anpil ka, kapab se esperyans tout moun ki yon moman osnon yon lòt te twouve yo nan menm sitiyasyon an kèlkilanswa kote yo ap viv sou tè a. Ekriven matinikè Joseph Zobel ki ekri Rue Case-Nègres ak ekriven kamewounè Bassek Ba Kobio ki ekri Sango Malo, le maître Canton te ap rekonèt tèt yo san pwoblèm nan liv sa a ki poutan san pou san ayisyen. --Jean Robert Gabriel

Chapo ba pou Marechal Mimi ak ti Jan se yon istwa reyèl ki touche lavi pa mwen, se yon pakèt temwayay pèsonèl sou esperyans lè mwen te gen laj timoun menm jan ak ti Jan. Mwen te kite Benè/Bejen lè mwen te gen 4 an edmi pou mwen te ka vin lekòl kay frè yo Ridore menm jan ak ti Jan. Nou pase 8 ane ap resevwa edikasyon primè ansanm. Apre sa nou chak pran yon direksyon nan lavi. Nou vin rekonnekte ankò pita, epi nou rekòmanse pale sou esperyans nou. Otè a te siyen yon kopi liv sa a voye lakay mwen pa lapòs, li te adrese li a papa mwen Guivarch Fieffe ki te malad ap chahe swen nan lopital Howard University Hospital ,Washington DC ak nan John Hopkins, Baltimore, MD. Mwen sonje kou jounen jodi a bèl souri ki te nan vizaj li lè mwen remèt li liv sa a ti Jan te voye pou li. Misye pa te pran twòp tan pou li te mande linèt li pou li te fè de twa bon kout pòpyè malgre li te ap soufri anpil. Apre li fin li liv la, li te genyen fèm konviksyon, liv sa a se lavi pitit li yo otè a ekri. Malgre mwen te esplike li ki moun ti Jan ye, li admèt e li kwè tou, eprèv ak esperyans Marechal Mimi ak ti Jan se menm ak pa frè Tipè ak pitit gason li Timo. Ochan pou ou papa apre gwo batay ou mennen kont maladi kansè, ou ale kite nou; men zèv ou ap kontinye. Nan liv sa a, lektè yo ap jwenn anpil enspirasyon ki ka pèmèt yo rekonnekte ak reyalite ki te an fas timoun lekòl epòk ti Jan an ak epòk anvan yo. Mwen rekòmande liv sa a bay tout moun ki vle pran konsyans sou jan lavi yo ka te ye, yon epòk, anvan yo te vin gwo chabrak. --Molver Fieffé

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición