Om Utvandringen, Dess Betydelse Och Orsaker

 
9781236700131: Om Utvandringen, Dess Betydelse Och Orsaker
Ver todas las copias de esta edición ISBN.
 
 
Reseña del editor:

Utdrag: ...af vetenskapen foreslas, men af brist pa medel for iverksattandet vanligen forblifva forbattringar pa papperet.44 Manga finnas nu visserligen, hvilka i hvarje atgard af denna beskaffenhet vadra en forstucken evdaimonism, ett medgifvande at menniskans lagre natur. Fanatikern skall fortfarande framdundra sitt "antingen-eller," allt eller intet!-och de, som for egen rakning hafva erhallit monopol pa det ratta bruket af lifvets goda, skola framkasta antydningar om befarade missbruk. Men det ar vida lattare att uttala dylika pastaenden an att stodja dem med nagra antagliga grunder. Det ligger dock ett betydligt omrade mellan a ena sidan ett lif, hvars hogsta mal ar sinlig njutning, och a den andra ett lifstidslangt iakttagande af en botgorares spakningar. Den, som ej formar se detta omrade, och se, att det ar just pa detta, som flertalet i vanlig mening hederliga, goda och arbara menniskor befinna sig-och befinna sig bast, hans synsinne ar, fruktar jag, behaftadt med nagon akomma, som tyckes vara envis, men, vi vilja hoppas det, ej alldeles obotlig. Mahanda ar det helt enkelt en myopi, en narsynthet, forvarfvad genom ett allt for ensidigt sysslande med bocker... Pa bottnen af allt motstand mot malthusianismen, sardeles i dess moderna form ligger tvifvelsutan, om ocksa ej alltid klart uttalad, den bland menniskorna sa allmanna forestallningen, som hos manga till och med eger alla karaktererna af en religios trossats-forestallningen om den organiska naturens och i synnerhet den menskliga organismens andamalsenlighet i ordets strangaste mening. Och att har en verklig motsattning, ej en blott skenbar oforenlighet ar for handen, derom ar jag for min del ofvertygad. Men en dylik motsagelse eger for visso afven rum mellan den sistnamda asigten a ena sidan och a den andra det askadningssatt, som inom naturforskningen dagligen vinner terrang, och hvars allmanna...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición