Brieven aan de Staten van Utrecht. Eene bydrage tot de kennis der oorzaken van den spaanschen successieoorlog. Uit het provinciaal Utrechts archief medegedeeld door G. W. Weede

 
9781236157454: Brieven aan de Staten van Utrecht. Eene bydrage tot de kennis der oorzaken van den spaanschen successieoorlog. Uit het provinciaal Utrechts archief medegedeeld door G. W. Weede
Ver todas las copias de esta edición ISBN.
 
 
Reseña del editor:

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1849 Excerpt: ... andere tenderende, ten einde Hare Ho. Mo. ten spoedigsten haer mogen verklaren ten opzigte van de negotiatie, om te vinden de middelen, tot conservatie van de generale vrede en hare particuliere securiteit, breder in de voorsz. memorien ende de notulen van 14. en 17. deser vermelt. Waarop gedelibereert zynde, is goetgevonden en verstaen, dat in een conferentie, aen gem. Heere Grave D'avaux, tot antwoort op de voors. memorien sal werden toegevoegt, dat zo haest, als hare Нo. Mo. door de voors. eerste memorie zyn geadverteert geweest van de aenkomst van den gem. Heere Grave D'avaux, sy aenstonts Gedeputeerden hebben genomineert, om met denselven in conferentie te treden, dewelke des anderen daags is gehouden; dat gelyck de gem. Heeren Hare Ho. Mo. Gedep. in de voorsz. conferentie uyt den naem ende van wegen Hare Ho. Mo. hebben betuigt, alzo Hare Ho. Mo. nogmaels verklaren, dat de resolutie van hoogstged. S. Majt. van Vrankryk, om hem Heere Grave D'avaux herwaards te zenden, ende syne komste alhier, gelyck ook syn persoon, aen Hare Ho. Mog. ten hoogsten aangenaam zyn; dat Hare Ho. Mo. hopen, dat de gem. Heer en hare Gedeput. het geluk zullen hebben gehad, van in de voors. eerste conferentie ten gonoegen te hebben aengewesen, dat Hare Ho. Mo. door hare conduite geen occasie hebben gegeven tot het opvatten van de ombragie, die sy tot haer leetwesen vernemen, zedert eenigen tyt daerover te куn opgevat geweest, ende dat sy gem. Heere Grave D'avaux zullen hebben kunnen persuaderen van de sinceriteit van barer Ho. Mo. intentie tot conservatie van den vrede, ende tot het onderhouden van een goede vrundschap met hoogstged. S. Majt. Dat Hare Ho. Mo. zedert ontfangen hebbende de voors. twede memorie, ende daeruyt gesien hebbende de versekeringe, die h...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición