Alfonso Tostado Ribera Opera Volume 20

ISBN 13: 9781236005397

Opera Volume 20

 
9781236005397: Opera Volume 20

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1728 Excerpt: ...Quôdaucem dicunc Augufti. in hoedubitarc non eft verum, quia after к codera die fuiffefactum, cùmdicic Per hoc quoddicic, vefperc facto,ad ejufdemdiei tempus hoc pertinere fatis judicacur. Quôd autemfubjunxitrQuamvisneceffenonfitibi JicicucTefpere facto,ad ejufdem diei vciperumacciperc, eft fenfas, quod ücéc hie debeac intelligi de vefpjre cjufd'em diei, non eft ncccftl, quôd ubictimqucdicicur in Sacra Scriptura,vefpcre facto, debec inreligi de vefperc ejufdem diei, de quo ante' hoc diccbatur, hie tarnen dc codem die accipi necefse cft. Hoc fuppofito. Aliqui dicunt.quôd caufa erat magnum defidcerium iurbarum ad Chriftum, itaucnullo tempore eum dimittcre vcllenc. Sic dicir Thcophilus: Confiderandum eft turba deliderium; nam cüm Sol occidiflet, adducunt ad cum infirmos non à tempore impediti. Sed hoc nonmulcum ltat, quia tuncinnueretur, quod per totum diem ante Solis occafum adduxiflcnt ad Chriftum infirmos. Nam fi tanta erat devotio populi, quöd etiam poft Solis occafum infirmos ad CnftumadJucebant à fortiori eos per diem ducerent; hoc tamen non vultlittera dicens/ Vefpere autcmfacto.mnuitur, quôd folüm poft occafum Solis adducebanc infirmos,quod magiso 'enditur Marciprimo, &Lucc quarto, ubi dicitur: Ciimaucem occidiflec Sol¿ afTerebant ad eum omnes male-habentes: ergo non priüs. Secunda ratio fuit, ut quidam dicunt propter verecundiam feilicet forte, quiaerantaliqui xgn, de quibus verecundabahtur, uc arrepritii, & aliihabentes ceeritudines horrendas, &immundas. Sed hoc ctiam non ftat, quia quocumquetempore a-gros ducerent ad Ci-ilium,publice ducebanc, eo quôd totus populusadcrat. Sic dicitur Marci primo: Cüm occidiflet Sol, afterebant ad cum omnes malè...

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición