Ius publicum Imperii Romano-Germanici novissimum

 
9781235918728: Ius publicum Imperii Romano-Germanici novissimum

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1717 Excerpt: ...Proinde hac occafione maximè Not anda: illa diftin&io territorioruro, quód alia fínt, in quibus viget Landfasfiatus, alia in quibus non, Aiager de Advocat.amatxap,6.num,671.&feqq. illa etiam claufa, five conclu fa terri torta appellant, haec non conclufa My 1er de jtattb. Imp, cap. 89, Qua; diilin&io folvis Equeftris ordinis immediati kt: fvctetl 9i«ci)£ ШШЬчУ gratia recepta videtur, quorum с aft ra in territoríis Principum lita, ñeque tarnen á Principibus iílis, fed ad ipfoImpcratoredidisNobilibus in feudum conccfTa,quodammodo territoria á Provincia feparata conftituunt. Atque tales provincia;,in quibus territoria non conclufa (untySueaJiayFranconia, Rbenana,Weterauiaque vulgo receníentur Btker Lib. 3. cap, 4../.P. nujn.17. Quibus fortè non malè Alfatiam addideris, ex quo illosetiamNobilcs liberos,Sc immediatos efle expririlegiis AKaticae Nobilttati ab Impp. Mattbia Sc Ferdinande П. Conceflis exhibentur apud Limn.Tm i.additd,PMLibb,cap,i.n. yi, U u u ConGonftat. Confer etiam PaciftAlondßtr.$. teneatur Rex Chrißianisfimut. Ortginem diftinôionîs hujus inter territoria, sive undefaöum fit, quôd tan tum Hlarum provinciarum Nobiles itmrediatè Imperaron fublunt, alibi vero Principes & Dominos terrkoriorum, ut fuperiores, agnofeunt, pluribus náñgat,Befotd,Difc. ieOrdxn. Equeftr.num.é. Nos omnem hujus reí caufam ad unius famiHaE H'obenflauffeitfis, fivè Svcirica in fortifïimi Imperaroris, Friderki Barbaroffje, profapia interritum referri pofíe puramus quippe famitiam rftam Ducatum SuevU,bíFranconithi Valatinatum Rbeni in titulis fuis patrimonialibus enumerSfle conitat L...

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición