Clanovi Saveta federaciJe SFRJ: Edvard Kardelj, Oskar Davico, Svetozar Vukmanovic, Milos Minic, Peko Dapcevic, Koca Popovic

 
9781234016180: Clanovi Saveta federaciJe SFRJ: Edvard Kardelj, Oskar Davico, Svetozar Vukmanovic, Milos Minic, Peko Dapcevic, Koca Popovic
Reseña del editor:

izvor: Wikipedia. Stranice: 111. Poglavlja: Edvard Kardelj, Oskar Davi?o, Svetozar Vukmanovic?, Miloš Minic?, Peko Dap?evic?, Ko?a Popovic?, Rodoljub ?olakovic?, Jovan Veselinov, Veljko Vlahovic?, Albert Jakopi?, Bla?o Jovanovic?, Milutin Mora?a, ?or?iJe ?oko PaJkovic?, Ratko Dugonjic?, Milka Minic?, Miha Marinko, Vicko Krstulovic?, Kosta Na?, Petar Stambolic?, Krsto Popivoda, Aleš Bebler, Karlo Mrazovic?, Moma Markovic?, Franc Leskošek, Josip Cazi, Mika Špiljak, Pavle Jovic?evic?, Lazar Koliševski, MiJalko Todorovic?, Radisav Nedeljkovic? RaJa, Vida Tomši?, Pero Car, SpaseniJa Cana Babovic?, LidiJa ŠentJurc, Pavle Savic?, Veljko Mic?unovic?, Vlado Šegrt, Vlado Popovic?, Milan Kuprešanin, Isa Jovanovic?, ?uro Pucar Stari, CviJetin MiJatovic?, MilentiJe Popovic?, Veljko Kova?evic?, Slavko Komar, Ivan Ma?ek, Dragi Stamenkovic?, Krste Crvenkovski, Jakov Bla?evic?, Dušan Mugoša, Filip BaJkovic?, VidoJe Smilevski, Dušan Petrovic? Šane, Rista Antunovic? BaJa, Velimir StoJnic?, Vladimir Bakaric?, Paško Romac, Zvonko Brkic?, Zlatko Biljanovski, Šefket MaglaJlic?, VoJa Lekovic?, Anka Berus, Otmar Krea?ic?, Ivan Rukavina, Veljko Milatovic?, Jefto Šc?epanovic? ?aJo, Nikola Sekulic?, Kiril MihaJlovski, Janko Rudolf, Vlado Janic? Capo, Strahil Gigov, Mara Naceva, Uglješa Danilovic?, Antun Biber, Antun Augustin?ic?, Pal Šoti, Milosav Milosavljevic?, Borko Temelkovski, AndriJa Mugoša, Todor VuJasinovic?, Mihailo Apostolski, Boris Ziherl, Viktor Avbelj, Vera Aceva, VlaJko Begovic?, Ljup?o Arsov, Nisim Albahari, Ivo VeJvoda, Marko Ristic?, Zdenka Kidri?, Nikola Min?ev, Ida Sabo, Veli Deva, D?avid Nimani, Mehmed Hod?a. izvod: Edvard Kardelj - Krištof, Bevc (1910-1979) Je bio Jugoslovenski i slovena?ki politi?ar, Jedan od naJistaknutiJih rukovodilaca Jugoslovenskog revolucionarnog pokreta, u?esnik Narodnooslobodila?ke borbe, ?lan Predsedništva CK SKJ i Predsedništva SFRJ, general-pukovnik JNA u rezervi, Junak sociJalisti?kog rada i narodni heroJ JugoslaviJe. Ro?en Je 27. Januara 1...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición