Makedonski komunisti: Lazar Kolisevski, Krste Crvenkovski, VidoJe Smilevski, Kiro Gligorov, MetodiJe Satorov, Zlatko Biljanovski

 
9781234011017: Makedonski komunisti: Lazar Kolisevski, Krste Crvenkovski, VidoJe Smilevski, Kiro Gligorov, MetodiJe Satorov, Zlatko Biljanovski
Reseña del editor:

izvor: Wikipedia. Stranice: 61. Poglavlja: Lazar Koliševski, Krste Crvenkovski, VidoJe Smilevski, Kiro Gligorov, MetodiJe Šatorov, Zlatko Biljanovski, Kiril MihaJlovski, Strahil Gigov, Mara Naceva, Tihomir Miloševski, Borko Temelkovski, Lazar MoJsov, Mihailo Apostolski, Veselinka Malinska, Vera Aceva, Kuzman Josifovski Pitu, Ljup?o Arsov, Fana Ko?ovska-Cvetkovic?, BlagoJe Taleski, Angel ?emerski, Dimitar Bogoevski, ?ore Damevski, ?ede Filipovski, Angel MoJsovski, Stevan Naumov Stiv, IliJa Jovanovski Cvetan, Josif Josifovski Sveštarot, Man?u Matak, Bane Andreev, Miho MihaJlovski, Goce StoJ?evski, OvadiJa EstreJa Mara, Lazo Kolevski, MetodiJa Andonov ?ento, Kaba Limani, Kiro Nacev, Naum Naumovski, Kosta Racin, Mito Had?ivasilev, Aleksandar Urdarevski, Borko Taleski, Nikola Min?ev, Petar Bo?inovski, Rade Jov?evski, BlagoJa Fotev, Vasko Karangelski, BlagoJa Jankov Mu?eto, Cvetan Dimov, Mir?e Acev, Vangel Ne?evski, TraJko StoJkovski, Elpida Karamandi, BlagoJe Popov, Bla?o Todorovski, Pero Georgiev, Slav?o StoJmenski, Kiro Gavriloski, Vera Jocic?, Cvetko Uzunovski, HristiJan Todorovski Karpoš, Borko Velevski, Aleksandar Grli?kov, Atanas Zabaznovski, Van?o Prkev, Krume Volnarovski, BlagoJa Stra?kovski, Dimitar Vlahov, Todor Cipovski, Boro Menkov, Dim?e Mir?ev, BaJram Šabani, Boro Petruševski, Jordan Nikolov Orce, Dragoljub Stavrev, Zlate MihaJlovski, Krste Markovski, Jezdimir Bogdanski, Kiro Atanasovski, Mirko Milevski, Ksente Bogoev, Vangel Todorovski, Pan?e Popovski, Emanuel ?u?kov, Strahil Pind?ur, Jordan ?opela, Van?o Apostolski, Rampo Levkov, Tome Bukleski, Lazar Sokolov, Dimitar StoJanov, GligoriJe Gogovski, Vladimir Mitkov, Jakov Lazaroski, Petar Gošev, Milan Pan?evski. izvod: Lazar Koliševski (1914-2000), u?esnik Narodnooslobodila?ke borbe, društveno-politi?ki radnik SFRJ i SR MakedoniJe, Junak sociJalisti?kog rada i narodni heroJ JugoslaviJe. U periodu od 1945. do 1953. godine obavljao Je funkciJu predsednika Vlade Narodne Republike MakedoniJe, a 1980. godine ...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición