Srpski Generali: Generali Vojske Kraljevine Srbije, Generali Vojske Republike Srpske, Generali Vojske Srbije, Generali Mup-A Srbije

 
9781234006488: Srpski Generali: Generali Vojske Kraljevine Srbije, Generali Vojske Republike Srpske, Generali Vojske Srbije, Generali Mup-A Srbije

izvor: Wikipedia. Stranice: 41. Poglavlja: Generali VoJske Kraljevine SrbiJe, Generali VoJske Republike Srpske, Generali VoJske SrbiJe, Generali MUP-a SrbiJe, DimitriJe Cincar-Markovic?, Ratko Mladic?, ?ura Horvatovic?, Slavko Lisica, Vukoman Ara?ic?, Pavle Jurišic? Šturm, MiloJko LešJanin, ManoJlo Milovanovic?, Dragomir Miloševic?, Milovan Pavlovic?, Miloš Vasic?, Zdravko Ponoš, Ranko Alimpic?, Radislav Krsti?, DimitriJe ?uric?, Sava GruJic?, František Zah, Zdravko Tolimir, ?or?e ?or?evic?, Milivoje Petrovi? Blaznavac, Novica Simic?, Mladen C?irkovic?, Radomir Markovic?, Bo?idar Jankovic?, Miodrag Jevtic?, Jovan Miškovic?, ?ivko Pavlovic?, Dragan Katanic?, Nikola Colovic?, MiloJe Miletic?, Milan BJelica, Jovan Atanackovic?, Milan Gvero, Sreten Lukic?, Goran Radosavljevic?, Momir Tali?, Dragan Paskaš, Jovan Belimarkovic?, Miloš Bo?anovic?, Pavle Davidovic?, Ranko ?ivak, Dragutin Franasovic?, Bo?idar Delic?, VoJislav ?ivanovic?, Veljko Todorovic?, Milan MoJsilovic?, IliJa Todorov, Ljubomir Milic?, Svetomir Matic?, Petar Duka, Radovan StoJi?ic? Bad?a. izvod: General DimitriJe Cincar-Markovic? (Šabac, 25. avgust/ 6. septembar 1849 - Beograd, 29. maJ/ 11. Jun 1903) predsednik ministarskog saveta (vlade) Kraljevine SrbiJe od 7/20. novembra 1902. do 29. maJa /11. Juna 1903, komandant Aktivne voJske, na?elnik Glavnog generalštaba, na?elnik komande Aktivne voJske, senator u tadašnjoJ dvodomnoJ skupštini, profesor istoriJe ratne veštine i strategiJe na VoJnoJ akademiJi. Kao naJbli?i saradnik kralja Milana Obrenovic?a od 1897. do 1900. dao zna?aJan doprinos velikoJ reformi, uvec?anju i unapre?enju voJske Kraljevine SrbiJe, što Je omoguc?ilo njene ratne uspehe u Balkanskim ratovima. UbiJen u maJskom prevratu 29. maJa/ 11. Juna 1903. General DimitriJe Cincar-Markovic? ro?en Je 25. avgusta/ 6. septembra 1849. godine u Šapcu. Otac pukovnik Konstantin - Kosta Cincar-Markovic?, šaba?ki okru?ni na?elnik sin Je Cincar-Marka Kostic?a (1777-1822), voJvode sokoskog i kneza šaba?ke p...

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición