Nemacki tenkovi Drugog svetskog rata: Pancer II, Nashorn, Jagdpanter, Jagdtiger, Pancer V Panter, Sturmgesic III, Pancer VI Tigar II

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por GoodReads )
 
9781234002084: Nemacki tenkovi Drugog svetskog rata: Pancer II, Nashorn, Jagdpanter, Jagdtiger, Pancer V Panter, Sturmgesic III, Pancer VI Tigar II
Reseña del editor:

izvor: Wikipedia. Stranice: 31. Poglavlja: Pancer II, Nashorn, Jagdpanter, Jagdtiger, Pancer V Panter, Šturmgešic III, Pancer VI Tigar II, PancerJeger I, Marder III, Pancer III, Šturmtiger, Pancer IV, Brumber, Pancer 38(t), Pancer 35(t), ŠtuH 42, StuIG 33. izvod: Pancer II (nem. PzKpfw II) Je bio nema?ki laki tenk koJi Je proizveden u velikom broJu tokom Drugog svetskog rata. Iako Je zbog lošeg oklopa i male vatrene moc?i pred kraJ 1942. god. povu?en iz borbene upotrebe, njegova šasiJa poslu?ila Je kao osnova za izradu samohodnih artiljeriJskih oru?a koJa su ostala u upotrebi do kraJa rata. Pancer II Je proizveden na osnovu specifikaciJe nema?ke armiJe iz 1934. god. GuderiJan Je u svoJoJ knjizi Oklopni vo?a (nem. Panzer leader) otkrio kako Je zapravo nastao tenk Pancer II. S obzirom na zna?aJno kašnjenje u razvoJu i proizvodnji tenkova Pancer III i Pancer IV general Luc se odlu?io za razvoJ prelaznog modela tenka kako bi se upotpunila praznina u nema?kim oklopnim diviziJama izazvana ovim kašnjenjem. Izme?u više ponu?enih konstrukciJa izabran Je model fabrike MAN naoru?an topom kalibra 2 cm. Napravljeno Je nekoliko prototipova od koJih su neki poslati u ŠpaniJu gde su testirani u borbenim uslovima u Španskom gra?anskom ratu. Prvi seriJski model isporu?en Je 1935. god. ali Je masovna proizvodnja kasnila 18 meseci zbog broJnih izmena i prepravki. Povec?ana Je oklopna zaštita, naro?ito sa prednje strane, a odre?ene izmene Je pretrpelo i vešanje. Te?ina tenka povec?ana Je za skoro 2.000 kg zbog ?ega su u?injeni pokušaJi da se iz postoJec?eg motora izvu?e što više konjskih snaga. Dodatnih 10 KS dobiJeno Je tako što su na postoJec?em motoru MaJbah cilindri izbušeni na vec?u speciJalu. Prve tri verziJe A, B i C su bile me?usobno veoma sli?ne osim manjih razlika u dimenziJama. Model C poJavio se 1937. godine i imao Je deblji frontalni oklop što Je povec?alo ukupnu te?inu na kona?nih 9.500 kg. 1937. god. po?eo Je da sti?e u Jedinice i do 1939. godine više od 1.000 tenkova...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición