Krivicno procesno pravo: Dokazna sredstva, IstoriJa ucesca laika u sudenju, Porota, Skabinski sistem sudenja, Zakletva, BozJi sud

 
9781234000196: Krivicno procesno pravo: Dokazna sredstva, IstoriJa ucesca laika u sudenju, Porota, Skabinski sistem sudenja, Zakletva, BozJi sud
Reseña del editor:

izvor: Wikipedia. Stranice: 30. Poglavlja: Dokazna sredstva, IstoriJa u?ešc?a laika u su?enju, Porota, Skabinski sistem su?enja, Zakletva, Bo?Ji sud, ?alba na presudu prvostepenog suda, Iracionalna dokazna sredstva, EkstradiciJa, U?ešc?e laika u su?enju, Iracionalna dokazna sredstva u procesima protiv veštica, IstoriJa porote, Krivi?na priJava, Jemstvo, D?on Dou, Sudski dvoboJ, Su?enje, Zatvor, Pritvor, Dovo?enje, Poziv, Jam?enje, Optu?nica, AmnestiJa, Okrivljeni, Redovni pravni lek, Vanredni pravni lek, Branilac, SpeciJalni sud u Beogradu, In dubio pro reo. izvod: IstoriJa u?ešc?a laika u su?enju ima korene u dalekoJ prošlosti ljudskog društva. Nekada su su?enja laika zapravo bila Jedini poznat oblik su?enja, da bi kasniJe dominantnu ulogu stekle profesionalne sudiJe. Danas se mo?e govoriti o kompromisu izme?u ove dve kraJnosti. RazvoJ u?ešc?a laika mo?e se pratiti kroz nekoliko velikih istoriJskih perioda. Kršenje normi Je postoJalo u plemenskoJ zaJednici, kao i u svakom ljudskom društvu od tada. Iako su ta pravila bila nepisana, obi?aJna i ?esto nerazlu?iva od religioznih predstava, to niJe uticalo na njihovu obavezuJuc?u snagu. Pored naJprimitivniJih a potom i napredniJih metoda ka?njavanja od strane zaJednice - postoJali su i veliki plemenski zborovi. Iskristalisala se svest da Je ponašanje protivno normi opasnost za ?itavo tadašnje mikro-društvo, i da Je logi?no da se i ?itavo društvo, ili njegov naJvec?i deo, uklju?i u rešavanje pitanja krivice. Ta ideJa u svoJoJ suštini i danas ima uticaJa na uklju?ivanje gra?ana u sudski proces. Veliki plemenski zborovi rukovodili su se obi?aJima, kako u pitanjima materiJalnog prava, tako i u pitanjima samog postupka. Iz razumljivih razloga, detalji su?enja nisu sasvim poznati, ali se mo?e pretpostaviti da Je su?enje imalo oblik velike Javne rasprave, uz eventualno u?ešc?e nekih oblika svedo?enja. Jasno Je da ovde niJe u pitanju u?ešc?e laika u su?enju u današnjem smislu, iz prostog razloga što drugih sudiJa sem laika n...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición