Judaizam: IstoriJa Palestine, IstoriJa Izraela, JevreJi, Stari zavet, Solomon, Jerusalim, PraistoriJa regiona Palestine, Sefardi

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781233992553: Judaizam: IstoriJa Palestine, IstoriJa Izraela, JevreJi, Stari zavet, Solomon, Jerusalim, PraistoriJa regiona Palestine, Sefardi
Reseña del editor:

izvor: Wikipedia. Stranice: 59. Poglavlja: IstoriJa Palestine, IstoriJa Izraela, JevreJi, Stari zavet, Solomon, Jerusalim, PraistoriJa regiona Palestine, Sefardi, Isus u Talmudu, Deset Bo?Jih zapovesti, Eugen Verber, MesiJanski JevreJi, Kov?eg Zaveta, TiberiJada, MoJsiJe, Aškenazi, Sinagoga, Tanah, Kabala, Rabin, Josif FlaviJe, Jehova, Talmud, Ziloti, Hanuka, Jerusalimski Hram, Roš Hašana, Purim, Rahila, Prokletstvo Hama, Raši pismo, Tora, Mikve, JevreJska filozofiJa, Filon AleksandriJski, Eseni, Filosemitizam, Menora, Pasha, LutaJuc?i JevreJin, Jom kipur, Davidova zvezda, Septuaginta, Zid pla?a, Bar micva i Bat micva, Haskala, Dvanaest plemena Izraela, SadukeJi, Hagada, Šabat, Sin ?ove?ji, Sinagoga u DohanjiJevoJ ulici, Crvena Davidova zvezda, Halaha, Drvo ?ivota, Tiša beav, Kiduš, Simon bar Kohba, Midraš, Rišonim, 36 pravednih, Zohar, Tabernakl, Sidur, Jehuda ha-Nasi, Spisi, Ravi, Avakum. izvod: Palestina (egip. p-r-s-t; asir. palaštu; heb. ???? ; arap. ??????; ili ; gr?. ; lat. ) Grci upotrebljavaJu u geografskom poJmu SiriJa-Palestina, a što Je grecizirani naziv za zemlju FilisteJaca. Palestina Je uglavnom geografski poJam, uz dva istoriJska razdoblja kada postaJe i politi?ki poJam: za vreme rimskog cara HadriJana, koJi provinciJi JudeJi menja ime u provinciJa SiriJa-Palestina i za vreme britanskog mandata, kada se Mandat lige naroda naziva Palestina. BibliJski Je to prostor gde se nalazi Sveta Zemlja. OvaJ period ima i bogatu praistoriJu, koJu obele?ava i naJstariJi grad na svetu - Jerihon. BibliJska istoriJa se na neki na?in smešta u kontekst stvarne istoriJe o koJoJ postoJe arheološki i pisani dokazi. Ipak, naJstariJu istoriJu - bibliJsku praistoriJu - bibliJski pisci su po?eli da zapisuJu naJraniJe negde od 6. veka. p. n. e., pa se tekstovi koJi se odnose na raniJu istoriJu moraJu smestiti u podru?Je usmenog predanja i legende... Kuc?a sa ?etiri prostoriJe u Hazoru, 11.-10. vek. p. n. e.)Arheološka nalazišta iz gvozdenog doba I (oko 1200. p. n. e. - 900....

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición