Công ty Anime: Aniplex, Funimation Entertainment, Gia kim thuat su, YuYu Hakusho, Blood+, Negima!?, Fate|stay night, Toei Animation

 
9781233893034: Công ty Anime: Aniplex, Funimation Entertainment, Gia kim thuat su, YuYu Hakusho, Blood+, Negima!?, Fate|stay night, Toei Animation
Reseña del editor:

Ngu?n: Wikipedia. Các trang: 36. Ch??ng: Aniplex, Funimation Entertainment, Gi? kim thu?t s?, YuYu Hakusho, Blood+, Negima!?, Fate/stay night, Toei Animation, Jigoku Sh?jo, La Corda d'Oro, Ghibli, Kuroshitsuji, Ky?to Animation, Yu-Gi-Oh! GX, A.D. Vision, TV Asahi, Madman Entertainment, Công ty Toei. Trích: Fullmetal Alchemist ), còn ???c bi?t ??n v?i tên Gi? kim thu?t s? trong b?n d?ch ti?ng Vi?t, là m?t lo?t manga vi?t và minh h?a b?i Arakawa Hiromu. Th? gi?i trong Fullmetal Alchemist ???c xây d?ng theo phong cách châu Âu th?i cách m?ng công nghi?p. B?i c?nh truy?n ??t trong m?t v? tr? h? c?u mà trong ?ó gi? kim thu?t là m?t trong nh?ng k? thu?t khoa h?c tiên ti?n nh?t mà con ng??i t?ng bi?t ??n, câu chuy?n theo chân hai anh em Edward và Alphonse Elric, nh?ng ng??i mu?n khôi ph?c l?i c? th? c?a mình v? nguyên tr?ng sau th?t b?i kinh hoàng trong khi c? g?ng ?em ng??i m? yêu d?u s?ng l?i thông qua thu?t gi? kim. Manga ???c ??ng trên t?p chí Monthly Sh?nen Gangan c?a Square Enix t? tháng 8 n?m 2001 ??n tháng 4 n?m 2010 và t?ng h?p l?i thành 27 tank?bon. Bones ?ã chuy?n th? tác ph?m thành lo?t anime dài 51 t?p, phát sóng t? ngày 4 tháng 10, 2003 ??n 2 tháng 10, 2004; và ti?p t?c b?ng m?t ?o?n k?t ?? t?ng k?t l?i câu chuy?n trong anime. Fullmetal Alchemist sau ?ó l?i ???c chuy?n th? thành phiên b?n anime th? 2 là Fullmetal Alchemist: Brotherhood dài 64 t?p, phát sóng ??u tiên t?i Nh?t vào ngày 5 tháng 4, 2009. M?t ?o?n k?t khác c?ng s? ???c công chi?u dành cho Brotherhood. R?t nhi?u ti?u thuy?t spin-off, OVA, drama CD, soundtrack và trò ch?i ?i?n t? ?ã ???c chuy?n th? t? tác ph?m. M?t b? trò ch?i th? bài, r?t nhi?u sách b? sung, ?? ch?i cùng nhi?u s?n ph?m liên quan d?a theo hình m?u các nhân v?t c?a tác ph?m c?ng ???c phát hành. Viz Media ?ã c?p phép phát hành manga t?i B?c M?, bao g?m 25 t?p phát hành ??n t?n nay. Dù không có nhi?u khác bi?t l?n so v?i phiên b?n g?c, m?t vài trang v?n ???c ch?nh s?a ?? tránh xung ??t v?i các tín ng??ng tôn giáo ? ph??ng Tây. ? Vi?...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición