Mien Tây Hoa Ky: Cao boi mien Tây nuoc My, Phim Vien Tây, California, Utah, Billy the Kid, Colorado, Nevada, Idaho, George Armstrong Custer

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781233874651: Mien Tây Hoa Ky: Cao boi mien Tây nuoc My, Phim Vien Tây, California, Utah, Billy the Kid, Colorado, Nevada, Idaho, George Armstrong Custer
Reseña del editor:

Ngu?n: Wikipedia. Các trang: 24. Ch??ng: Cao b?i mi?n Tây n??c M?, Phim Vi?n Tây, California, Utah, Billy the Kid, Colorado, Nevada, Idaho, George Armstrong Custer, Arizona, Per qualche dollaro in più, Wyoming, Nebraska, B?c Dakota, Thi?n, ác, tà, Kit Carson, O.K. Corral. Trích: California (phát âm nh? "Ca-li-pho-ni-a" hay "Ca-li-phoóc-ni-a", n?u nhanh: "Ca-li-phoóc-nha"), còn ???c g?i v?n t?t là Ca Li, là m?t ti?u bang ven bi?n phía tây c?a Hoa K?. V?i dân s? là 36 tri?u ng??i và di?n tích 410.000 kilômét vuông (158.402 d?m vuông), California là ti?u bang M? ?ông dân nh?t và l?n th? ba theo di?n tích. M?t ?o?n ???ng s? 5 ? thung l?ng Trung tâm, Qu?n KernCalifornia k? c?n v?i Thái Bình D??ng, Oregon, Nevada, Arizona, và ti?u bang Baja California c?a Mexico. Ti?u bang này có nhi?u c?nh t? nhiên r?t ??p, bao g?m Central Valley r?ng rãi, núi cao, sa m?c nóng n?c, và hàng tr?m d?m b? bi?n ??p. V?i di?n tích 411.000 km² (≈160.000 d?m vuông), nó là ti?u bang l?n th? ba c?a Hoa K? và l?n h?n c? n??c ??c và c?ng nh? Vi?t Nam. H?u h?t các thành ph? l?n c?a ti?u bang n?m sát hay g?n b? bi?n Thái Bình D??ng, ?áng chú ý là Los Angeles, San Francisco, San Jose, Long Beach, Oakland, Santa Ana/Qu?n Cam, và San Diego. Tuy nhiên, th? ph? c?a ti?u bang, Sacramento, là m?t thành ph? l?n n?m trong thung l?ng Trung tâm. Trung tâm ??a lý c?a ti?u bang thu?c v? B?c Fork, California. Tri?n núi phía ?ông c?a Whitney, nhìn t? ???ng lên c?ng Whitney. ?ây là ng?n núi cao nh?t c?a ti?u bang California.??a lý California phong phú, ph?c t?p và ?a d?ng. Gi?a ti?u bang có thung l?ng Trung tâm, m?t thung l?ng l?n, màu m? ???c bao quanh b?i nh?ng dãy núi b? bi?n ? phía tây, dãy núi ?á granit Sierra Nevada ? phía ?ông, dãy núi Cascade có ?á l?a ? mi?n b?c, và dãy núi Tehachapi ? mi?n nam. Các sông, ??p n??c, và kênh ch?y t? các núi ?? t??i thung l?ng Trung tâm. Ngu?n n??c c?a ph?n l?n ti?u bang do D? án N??c Ti?u bang cung c?p. D? án Thung l?ng Trung tâm h? tr? h? th?ng n??c c?a m?t s? thành ph?, ...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición