Hentai: Eroge, Little Busters!, Kanon, Air, School Days, Key, One Kagayaku Kisetsu E, Fatestay Night, Kud Wafter, Moon., 5, D SEI, Meteor

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781233870325: Hentai: Eroge, Little Busters!, Kanon, Air, School Days, Key, One Kagayaku Kisetsu E, Fatestay Night, Kud Wafter, Moon., 5, D SEI, Meteor

Ngu?n: Wikipedia. Các trang: 45. Ch??ng: Eroge, Little Busters!, Kanon, AIR, School Days, Key, ONE ~Kagayaku Kisetsu e~, Fate/stay night, Kud Wafter, MOON., 5, D?sei, Meteor, Visual Art's, 7 Sins, 0verflow, Prototype, Yosuga no Sora, August, Tactics, Nexton. Trích: Little Busters! ) là m?t visual novel do công ty ph?n m?m Key phát tri?n, phiên b?n g?c ???c ?ánh giá dành cho m?i l?a tu?i ra m?t d??i d?ng b?n gi?i h?n vào ngày 27 tháng 7 n?m 2007, ch?i trên h? máy tính cá nhân (PC) có ? DVD; phiên b?n chính th?c, c?ng dành cho m?i l?a tu?i, phát hành ngày 28 tháng 9, 2007. Little Busters! là trò ch?i th? sáu c?a Key, công ty này c?ng cho ra ??i nhi?u tác ph?m n?i ti?ng khác nh? Kanon, AIR và CLANNAD. Tuy hai phiên b?n ??u c?a Little Busters! ???c ?ánh giá dành cho m?i l?a tu?i, v?n có m?t s? hình ?nh ?? h?a vi tính g?i c?m nh? dành t?ng cho ng??i hâm m?. M?t phiên b?n dành cho ng??i trên 18 tu?i mang tên Little Busters! Ecstasy ?ã phát hành ngày 25 tháng 7, 2008 nh? m?t t?a game th? b?y c?a Key. Nh? v?y, không gi?ng nh? Kanon và AIR v?i phiên b?n ??u tiên th??ng là dành cho ng??i l?n và các l?n ra m?t sau s? l??c b? nhi?u ?o?n nh?m phù h?p v?i m?i l?a tu?i, Little Busters! ?ã có l?ch phát hành ng??c l?i hoàn toàn. T?a ?? Little Busters! c?a trò ch?i l?y t? tên c?a m?t nhóm b?n trong c?t truy?n là Little Busters, trong ?ó nhân v?t nam chính, Naoe Riki, ?ã gia nh?p nhóm ngay t? khi còn bé. Tháng 6 n?m 2010, Key ?ã phát hành m?t spin-off dành cho ng??i l?n c?a Ecstasy mang t?a ?? Kud Wafter, nó m? r?ng thêm k?ch b?n c?a Noumi Kudryavka, m?t trong s? các nhân v?t n? chính trong Little Busters! và Ecstasy. Cách ch?i c?a Little Busters! theo l?i tuy?n tính, tuy ch? ?i theo c?t truy?n ??nh s?n nh?ng ng??i ch?i có th? t??ng tác ?? t?o ra các k?t thúc khác nhau. C?t truy?n ch? y?u ?i sâu vào n?i tâm c?a sáu nhân v?t n? chính, và sau ?ó t?ng lên thành chín nhân v?t trong phiên b?n Ecstasy. Có m?t s? minigame ???c thêm vào trò ch?i, ch?ng h?n nh? trò ??i kháng hay bóng chày....

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición