Campuchia: Báo chí Campuchia, Chính tri Campuchia, Chùa Campuchia, Các dân toc Campuchia, Di san the gioi tai Campuchia, Du lich Campuchia

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781233866625: Campuchia: Báo chí Campuchia, Chính tri Campuchia, Chùa Campuchia, Các dân toc Campuchia, Di san the gioi tai Campuchia, Du lich Campuchia
Reseña del editor:

Ngu?n: Wikipedia. Các trang: 72. Ch??ng: Báo chí Campuchia, Chính tr? Campuchia, Chùa Campuchia, Các dân t?c Campuchia, Di s?n th? gi?i t?i Campuchia, Du l?ch Campuchia, Khu d? tr? sinh quy?n Campuchia, Kinh t? Campuchia, L?ch s? Campuchia, Ngân hàng Campuchia, Ng??i Campuchia, Th?c v?t Campuchia, T? ch?c v? trang Campuchia, V?n hóa Campuchia, V??n qu?c gia Campuchia, Chi?n tranh Vi?t Nam t?i Campuchia, Liên bang ?ông D??ng, Chi?n d?ch ph?n công biên gi?i Tây-Nam Vi?t Nam, Khmer ??, ?? qu?c Khmer, Th? t??ng Campuchia, Ng??i M'Nông, C? ?ô Sambor Prei Kuk, Pu Kom Pô, Kampuchea Dân ch?, Khu v?c m?u d?ch t? do ASEAN - Trung Qu?c, ??n Preah Vihear, Chùa B?c, Ta Prohm, ??n Trapeang Ropeak, Riel Campuchia, Preah Khan, ??n s? t? Yeai Pourn, Danh sách nguyên th? qu?c gia Campuchia, C?ng hòa Nhân dân Campuchia, Chân L?p, Angkor, Acha Xoa, Tam giác phát tri?n Vi?t Nam - Lào - Campuchia, Danh sách sân bay Campuchia, Th??ng vi?n Campuchia, Tonlé Sap, ??ng Nhân dân Campuchia, Xung ??t Campuchia 1997, Wat Phnom, Campuchia th?i Sihanouk, C?u c? Kampong Kdei, H?i ngh? c?p cao CLMV, Bu?i ??u l?ch s? Campuchia, Oudong, Khleangs, Qu?c h?i Campuchia, Tr?m, ??ng Nhân dân Cách m?ng Khmer, Tên ng??i Campuchia, Ki?n trúc Khmer, H? vi?n Campuchia, Trai lí, C?ng v?y ?c, Heng Samrin, Nokoreach, Th? m?t, C?ng giây, The Cambodia Daily, G?i n?p, Campuchia th?i thu?c ??a, G?i nhót, The Phnom Penh Post, Khmer T? do, Lòng m?c trái to, Còng tr?ng, T? ch?c ACMECS, C?u di?p day, C?u di?p cáo, V??n qu?c gia Kirirom, Ngân hàng Qu?c gia Campuchia, V??n qu?c gia Virachey, Tuy Sereivathana, Ta Som. Trích: Chi?n tranh Vi?t Nam t?i Campuchia hay còn g?i là N?i chi?n Campuchia là cu?c chi?n gi?a l?c l??ng c?a ??ng C?ng s?n Campuchia (???c bi?t ??n v?i tên g?i Khmer ??) và ??ng minh c?a h?, Vi?t Nam Dân ch? C?ng hòa và Vi?t C?ng ??i ch?i v?i l?c l??ng chính ph? Campuchia (và sau tháng 10 n?m 1970 là C?ng hòa Khmer), ???c Hoa K? và Vi?t Nam C?ng hòa h? tr?. Cu?c xung ??t tr? nên tr?m tr?ng vì ?nh h??ng và hà...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición