Penginwo Zh Ren G Ngnishita Wu y: Kekkyoku Nan Ji Da Mao XI N, Penginno Wen Ti, Za Penginzu from Madagasukaru, Meng Da Luadobench

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781233530045: Penginwo Zh Ren G Ngnishita Wu y: Kekkyoku Nan Ji Da Mao XI N, Penginno Wen Ti, Za Penginzu from Madagasukaru, Meng Da Luadobench

sōsu: Wikipedia. pēji: 27. zhāng: kekkyoku nán jí dà mào xiǎn, penginno wèn tí, za・penginzu from madagasukaru, mèng dà lùadobenchā, baketsudegohan, rěnpenman wán, bo・n・do, happī fīto, pingū, sāfuzu・appu, penginzu・memorī xìng fú wù yǔ, tóng zhēnpengin, huáng dìpengin, mèngpengin wù yǔ, poppāsantopengin・famirī, poronporon pororo. bá cuì: 『penginno wèn tí』(penginnomondai)ha、 yǒng jǐngyuujiniyoru rì běnno bù tiáo lǐgyagu màn huà zuò pǐn。 『yuè kānkorokorokomikku』(xiǎo xué guǎn)2006nián7yuè hàoni yǔ gào màn huàtoshite dēng chǎngshi、 yì8yuè hàokara tóng zhìde lián zài kāi shǐsareta。è chēngha『pen wèn』(penmon)。tóng zhìno zhōngdeha qí bánagyagude rén qìwo bóshi、 tóng zhìrankinguheno shàng wèirankuinmo duōi。mata、『bié cèkorokorokomikku』(tóng)demo dān xíng běnga fā màishita jìnadoni tè bié biāntoshite bù dìng qīni jiē zàisareteiru。mata shǎo niánmangato shǎo nǚmangano yuán gēnwo yuèete、2009nián8yuè hàono『chao』nimo jiē zàisareta。tāni2010nián11yuè24rì hàono 『zhōu kān shǎo niánsandē』nimo jiē zàisareta。 dān xíng běnha2010nián7yuè xiàn zài、9juànmade fā kān zhōng。lèi jì fā xíng bù shùha100wàn bùwo chāoeru。 2010nián、 dì55huí (píng chéng21nián dù) xiǎo xué guǎn màn huà shǎng ér tóng xiàngke bù mén shòu shǎng。 「ohakoroshiamu」nibekkamuga2007nián12yuèkara,sharurottoga2008nián2yuèkara dēng chǎng。2008nián4yuèkaraha tóng fān zǔ nèideterebianime huàsare、 tóng nián12yuènihanintendōDSsofutotoshite chūmetegēmu huàsareta。2009nián9yuèniha yìng huà 『jù chǎng bǎnpenginno wèn tí xìngseno qīngi niǎodegopennasai』ga gōng kāisareta。 zhù yì: yǐ jiàngno jì shùde wù yǔ・zuò pǐn・dēng chǎng rén wùni guānsuru hé xīn bù fēnga míngkasareteimasu。miǎn zé shì xiàngmoo dúmikudasai。 ※ shēng yōu mínghaterebianimenomono.bekkamutosharurottono「ohakoroshiamu」denokyasutomo tóngji。 mù xià bekkamu(kinoshita bekkamu) shēng - yī dōngmiyako zhǔ rén gōng。10suì。pǔ duànhadokonidemoiru pǔ tōngnopengin. hé gùkakirikabu xiǎo xué xiàoniyattekita。pǔ tōngnanoka mínanoka bù míngno cún zài。tǐwo yàng 々na zīni biànerukotogadekiru。zúhireha ...

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición