Li Tián Tong Shang: Li Tián Tong Shangno Rén Wù, Dà Chuan Lóng Fa, Dì Yi Wu Zhìpan, U~Otchiman, Pu Ye Xiu Xìng, Fú Zhù, Guranmoru

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781233507030: Li Tián Tong Shang: Li Tián Tong Shangno Rén Wù, Dà Chuan Lóng Fa, Dì Yi Wu Zhìpan, U~Otchiman, Pu Ye Xiu Xìng, Fú Zhù, Guranmoru
Reseña del editor:

s?su: Wikipedia. p?ji: 27. zh?ng: l? tián t?ng sh?ngno rén wù, dà chu?n lóng f?, dì y? w? zhìpan, u~otchiman, p? y? xi? xìng, fú zhù, guranm?ru, l? t?ngshisukomu, l? t?ngerekutoronikusu, t?men, y?rasuenaj?h?rudingusu, bisuk?h?rudingusu, TEMCO, xi?o píng zh?ng zhèng, l? tián t?ng sh?ngfaitingu?gurusu, l? t?ng shí liào, TDmobairu, s?n yáng huà chéng g?ng yè, ririkara, t?mendebaisu, t?men'erekutoronikusu, l? t?ngrea?su, hán chu?npaw?sut?shon, quán tián yuán tài láng, dì y? shí ji?n, ji?ng qí chéng s?n. bá cuì: dà chu?n lóng f? (ookawa ryuuhou?1956nián7yuè7rì - )ha? rì b?nno z?ng jiào ji?de? xìng fúno k? xuégur?pu chuàng sh? zh? ji?n z?ng cái? z?ng jiào f? rén xìng fúno k? xué z?ng cái? xìng fú shí xiàn d?ng chuàng lì zh? míng yù z?ng cái?xìng fúno k? xué xué yuán chuàng lì zh??xìng fúno k? xuédehakono shìni xià sh?ngshitaeru?kant?redearutosare? zài dànno fó tuódeari jiù shì zh?toshite xìn zh?no xìn y?ng duì xiàngtonatteiru? 2011nián3yuèmadeni700cèwo ch?oeru zhe sh?ga ch? b?nsareteori,20~ke guó y? y? shàngni f?n yìsare70~ke guó y? shàngnite k?n xíng?2009nián mò shí di?nde lèi jì f? xíng bù shùha g?ng ch?ng7000wàn bù y? shàng??f?shir?zu?nado zhe zuòno du?kuhamirionser?tonatteiru?ch? q?no q?ngni ch? b?nsareta y? bùno sh? jínitsuiteha? g?i dìng b?nga f? k?nsareteiru?1985niánkara1991niánmadeno ji?nni fù shùno ch? b?n shèkara du? shù ch? b?nsareta ?líng yán jí?to h?bareru sh? jíha?1994nián y? jiàngniha quánte b?n quánwo y?nki shàngge? xìng fúno k? xuénite1999nián3yuèkarasorerano y? bùwo sh?umeta ?dà chu?n lóng f? líng yán quán jí?ga quán50juàn+bié juànwo k?n xíng zh?ngdearu?mata?2004nián y? hòu ?shàn chu?n s?n l?ngno líng yán?mo1?4juànmade f? k?nsareta?2011nián3yuèniha??diàn zi sh? jí154cèsetto?ga f? màisareta? ?f?shir?zu?no y? l?nha xià jìnotooride?izuremo xìng fúno k? xué ch? b?nkara k?n xíngsareteiru? konouchi??tài yángno f???huáng j?nno f???y?ng yu?nno f??ha? tèni j? b?n s?n f?to h?bareru?sorezore,eru?kant?reno f? t? xì? shí ji?n lùn? k?ng ji?n lùnwo shùbetamonode?so...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición