Slovenski uredniki: Zoran Rant, Karlo Kocjancic, Joze Pucnik, Francek Rudolf, Neza Maurer, Dusan Moravec, Jakob Solar, Marjan Turnsek

 
9781233392483: Slovenski uredniki: Zoran Rant, Karlo Kocjancic, Joze Pucnik, Francek Rudolf, Neza Maurer, Dusan Moravec, Jakob Solar, Marjan Turnsek
Reseña del editor:

Vir: Wikipedia. Strani: 229. Poglavjih: Zoran Rant, Karlo Kocjan?i?, Jo?e Pu?nik, Fran?ek Rudolf, Ne?a Maurer, Dušan Moravec, Jakob Šolar, Marjan Turnšek, Silva Trdina, Jaro Dolar, Evelina Umek, Zdravko Duša, Kajetan Gantar, Janko Šlebinger, Janez Logar, Boris A. Novak, Fran Saleški Fin?gar, Valentin Vodnik, Andrej Inkret, Dimitrij Rupel, Anton Ocvirk, Jelena Sitar, Dragotin Hribar, Lojze Krakar, Bor Turel, Jerneja Petri?, Katarina Podbevšek, Branka Jurca, Ivo Zorman, Ivan Regent, Josip Ribi?i?, Branko Rudolf, Mateja ?rv Su?nik, Jurij Fikfak, Denis Poni?, Drago Bajt, Matija Murko, Andrej Ivanuša, Jo?e Munda, Vilko Novak, Goran Schmidt, France Koblar, Dušan Voglar, Alojz Ihan, Feliks Dev, Janko Pajk, Janko Moder, Andrej Bernard Smolnikar, Franci Just, Pavel Flere, Aleksander Zorn, Emil Cesar, France Stele, Saša Vuga, Jo?e Zemljak, Vida Brest, Fran Kova?i?, Janez J. Švajncer, Fran Levec, Peter Levec, France Adami?, Anton Funtek, Josip Benkovi?, Mira Dobravec, Tone Svetina, Jaša Zlobec, Marko Pavliha, Drago Šega, Vladimir Osolnik, Zora Tav?ar, Cene Štupar, Darko Dolinar, Jo?ef Ulaga, Anton Bajec, Jo?e ?uješ, Majda Širca Ravnikar, Josip Tominšek, Andrej Kokot, Stanislav Ho?evar, Andrej Kalan, Ivan Tomši?, Franjo ?ge?, Bojan Meserko, Jo?e Rode, Janez Kalan, Robert Neubauer, Zima Vrš?aj Holy, Pavle Zablatnik, Ignac Kamenik, Josip Zidar, Anton Kristan, Marcel ?orga, Ljubo Bavcon, Engelbert Gangl, Franci Zwitter, Ljubica Jeluši?, Franc Ksaver Lukman, Ivan Molek, Jakob Mohori?, Slavko Avsenik mlajši, Avgust Šinkovec, Ervin Hladnik Milhar?i?, Rudi ?a?inovi?, Dušan Biber, Janez ?mavc, Ivan Nepomuk Cerar, Josip Korošec, Jo?e ?upan?i?, Adolf Bibi?, Tomo Brejc, Lino Legiša, Bo?idar Debenjak, Ivan ?mavc, Anton Danilo, Herman Germ, Jo?e Pahor, Filip Ter?elj, Rudolf Golouh, Miha Krek, Vladimir Kav?i?, Jakob Ukmar, Fran Ivan Zavrnik, Anton ?leznikar, Franjo Baš, Bo?o Kos, Drago Poto?nik, Viktor Be?ek, Peter Zlatner, Josip Novak, Milko Brezigar, Jakob Zupan?i?, Jo?e Zupan?i?, Jo?e...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición