Slovenski pravniki: Ales Bebler, Andraz Tersek, Ivan Zolger, Etbin Henrik Costa, Boris Furlan, Miran Potrc, Fran Miklosic, Otokar Rybár

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por GoodReads )
 
9781233392209: Slovenski pravniki: Ales Bebler, Andraz Tersek, Ivan Zolger, Etbin Henrik Costa, Boris Furlan, Miran Potrc, Fran Miklosic, Otokar Rybár
Reseña del editor:

Vir: Wikipedia. Strani: 112. Poglavjih: Aleš Bebler, Andra? Teršek, Ivan ?olger, Etbin Henrik Costa, Boris Furlan, Miran Potr?, Fran Mikloši?, Otokar Rybá?, Verica Trstenjak, Peter Reberc, Fran Mil?inski, Štefan Kova?, Polonca Dobrajc, Anton Lavrin, Maksimilijan Jezernik, Janez J. Švajncer, Julius Kugy, Leonid Pitamic, Makso Šnuderl, Marijan Dermastia, Dim Zupan, Maja Novak, Marko Pavliha, Jo?ef Poto?nik, Josip Bajc, Zoran Poli?, Bla? Kumerdej, Mirt Zwitter, Anton Tomši?, Albert Jakopi?, Slavko Zore, Ivo Šorli, Anton Edvard Zhishman, Gregor ?erjav, Igor Karlovšek, Ljubo Bavcon, Janez Zemljari?, Franci Zwitter, Danila ?or?, Lojze Ude starejši, Lovro Toman, Jakob Mohori?, ?ivko Zobec, Anton Nino Urši?, Ivan Perne, Zvone ?erna?, Stanko Majcen, Luka Svetec, Miha Krek, Viktor Avbelj, Drago Maruši?, Josip ?ontar, Darja Lavti?ar Bebler, Anton ?un, Milko Brezigar, Jernej Zupanec, Anton Kos, Mojca Kucler Dolinar, Vladimir Kante, Milica Šturm, France Bu?ar, Bo?idar Fink, Vladimir Orel, Oskar Pongratz, Miljutin Zarnik, Fran Mohori?, Alojz Dobravec, Matej Cigale, Josip Suchy, Josip Ciril Oblak, Jo?ef Orel, Iztok Geister, Josip Bite?nik, Ciril ?i?ek, Valentin ?un, Ivan Tomši?, Ivan Mohori?, Drago Ribaš, Marijan Marolt, Gregor Virant, Matija Maleši?, Patrick Vla?i?, Filip Uratnik, Josip Rus, Darko ?ernej, Anton Leskovec, Ivan Šusterši?, Stanko Kociper, Boštjan Zagorac, Lovro Poga?nik, Franc ?i?ek, Franc Kangler, Ciril Pavlin, Andrej Winkler, Bogumil Vošnjak, Vitodrag Pukl, Stanko Pirnat, Dimitrij Kova?i?, Gregor Gojmir Krek, Andrej Urši?, Drago Zalar, Valentin Zarnik, Ludvik Zepi?, Bernard Pergerl, France Cesar - Ferko, Albert Kramer, Andrej Ferjan?i?, Tone Klemen?i?, Josip Viktor Ribi?, Albin Šmajd, Viljem Ogrinc, Avgust Dimitz, Franc ?upnek, Fran Windischer, Milovan Zorc, Aleksander Ravnikar, Karel Dobida, Karel Triller, Franc Schaubach, Jan?e Novak, Franc Jurša, Vladimir Ravnihar, Davorin Ter?on, Janez Kocijan?i?, Janez Nepomuk Oblak, Stavko Tomši?, France Oblak, Tone Mari...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición