Fizikalna kemija: Elektrokemija, Faze snovi, Kemija polimerov, Spektroskopija, Termodinamika, Stefan-Boltzmannov zakon, Temperatura

 
9781233390106: Fizikalna kemija: Elektrokemija, Faze snovi, Kemija polimerov, Spektroskopija, Termodinamika, Stefan-Boltzmannov zakon, Temperatura
Reseña del editor:

Vir: Wikipedia. Strani: 103. Poglavjih: Elektrokemija, Faze snovi, Kemija polimerov, Spektroskopija, Termodinamika, Stefan-Boltzmannov zakon, Temperatura, Fahrenheitova temperaturna lestvica, Absolutna temperaturna lestvica, Rankinova temperaturna lestvica, Celzijeva temperaturna lestvica, Trojna to?ka, Absolutna ni?la, Réaumurjeva temperaturna lestvica, Fazni prehod, Hidrofobnost, Prosta entalpija, Specifi?na toplota, Korozija, Kemijska kinetika, Henryjev zakon, Eksplozija, Spektrofotometrija, Toplotna prevodnost, Zakoni termodinamike, Splošna plinska ena?ba, Energija, Raoultov zakon, Jedrska magnetna resonanca, Kemiluminiscenca, Spekter vodikovega atoma, Parni tlak, Hessov zakon, Izparilna toplota, Idealna raztopina, Plameniš?e, Difuzija, Osmoza, Aerosol, Carnotova kro?na sprememba, Ena?ba stanja, Prevajanje toplote, Kriti?na to?ka, Termokemija, Standardna tvorbena entalpija alkanov, Elektroda, Amorfni led, Mre?na energija, Termodifuzija, Notranja energija, Gostota, Stefanova konstanta, Temperatura samov?iga, Eksergija in anergija, Transportni pojav, Koloid, Donnanovo ravnovesje, Toplotni stroj, Sublimacija, Hladilni stroj, Stefanovo število, Fazni diagram, Born-Haberjev ciklus, Temperaturni koeficient, Fazno pravilo, Standardna molarna entropija, Idealni plin, Kapljevina, Avogadrov zakon, Termopar, Tališ?e, Kalorimetrija, Stisljivostni modul, Kineti?na teorija plinov, Faradayeva konstanta, Lymanova serija, Clausius-Clapeyronova ena?ba, Van der Waalsova ena?ba stanja, Teko?ina, Naravni toplotni obtok, Termodinamski sistem, Barometrska ena?ba, Absorpcijski zakon, Adiabatna sprememba, Termodinamski potencial, Vreliš?e, Agregatno stanje, Trdnina, Difuzijska ena?ba, Vla?nost, Stokesov premik, Monomer, ?rno telo, Izotermna sprememba, Adiabatni eksponent, Boylov zakon, Elektroliza, Carnotov izrek, Regelacija, Zakon o prevajanju toplote, Daltonov zakon, Termoelektri?ni pojav, Eksotermna reakcija, Talilna toplota, Gay-Lussacov zakon, Delni tlak, Paschenov zakon, Konde...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición