Druga svetovna vojna v Jugoslaviji: NOV in POJ, Prekomorske brigade NOVJ, Prvoborci, Aprilska vojna, Ales Bebler, Ferdo Godina, Edvard Kardelj

 
9781233389971: Druga svetovna vojna v Jugoslaviji: NOV in POJ, Prekomorske brigade NOVJ, Prvoborci, Aprilska vojna, Ales Bebler, Ferdo Godina, Edvard Kardelj
Reseña del editor:

Vir: Wikipedia. Strani: 115. Poglavjih: NOV in POJ, Prekomorske brigade NOVJ, Prvoborci, Aprilska vojna, Aleš Bebler, Ferdo Godina, Edvard Kardelj, Jo?e Javoršek, Branka Jurca, Bojan Polak, Bogdan Brecelj, Ivan Dolni?ar, Vladimir Pavši?, Marijan Brecelj, Štefan Kova?, Operacija Konji?ev skok, Matev? Hace, Jo?e Zemljak, Pavle ?aucer, Julij Simon?i?, Boris Kraigher, Dušan Škodi?, Rudolf Hribernik, Janez U?akar, Janez Hribar, Marijan Dermastia, Janez Bizjak, Franc Ravbar, Vaso Butozan, Seznam nosilcev partizanske spomenice 1941, Anton Keš, Cene Štupar, Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Jugoslavije, Andrej ?van, Zoran Poli?, Andrej Cetinski, Albert Jakopi?, Jaka Avši?, Slavko Zore, Rezka Dragar, Milan Anton?i?, Narodnoosvobodilni boj, Jo?e Borštnar, Franc Tav?ar, Vlado Benko, Stane Bobnar, Mirko Jerman, Franc Novak, Rodoljub ?olakovi?, Maks Pe?ar, AVNOJ, Anton De?man, Stane Kav?i?, Edvard Mihevc, Edo Brajnik, 1. prekomorska brigada NOVJ, Janez Kanoni, Franc Leskošek, Ton?ka ?e?, Andrej Otona ?upan?i?, Sergej Kraigher, Miloš Zidanšek, Ervin Dolgan, Tomo Brejc, Jugoslovanska vojska v domovini, Anton Bole, Anton Ferjan?i?, Viktor Avbelj, Drago Maruši?, Ante Novak, Radivoje Jovanovi?, Dušan Bravni?ar, Ivan Bertoncelj, Josip Berkopec, Pavle Jakši?, Albin Dujc, Jo?e Simši?, Milan Zabukovec, Franc Zalaznik, Branko Jerki?, Alojz Ribi?, Bogdan ?agar, Julij Beltram, Štefan Pavši?, Ada Krivic, Bitka na Neretvi, Ljubo Babi?, Ivan Bratko, Makso Ba?e, France Mekina, Petar Drapšin, Milan Apih, 5. prekomorska brigada NOVJ, Tone Tomši?, Niko Belopavlovi?, Ivan Hrovat, Boris Kidri?, Josip Cazi, Vlado Baji?, Vicko Anti?, Josip ?erni, Aleksandar Baki?, Radmilo Jovanovi?, Alojz ?okalj, Nenad Drakuli?, John Denvir, Ratomir Dugonji?, Petar Babi?, Rade Baši?, Radomir Babi?, Vladimir Bakari?, Boris ?i?mek, 3. prekomorska brigada NOVJ, Tone Dolinšek, Milan Basta, Bosa Cveti?, Savo Buri?, Vilma Pirkovi? Bebler, Petar Brajovi?, Bogdan Crnobrnja, Pavle Ili?, 4. prekomorska brigada...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición