Lietuvos vertejai: Valentinas Gustainis, Sigitas Geda, Martynas Mazvydas, Eduardas Miezelaitis, Justinas Marcinkevicius, Stasys Santvaras

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781233363032: Lietuvos vertejai: Valentinas Gustainis, Sigitas Geda, Martynas Mazvydas, Eduardas Miezelaitis, Justinas Marcinkevicius, Stasys Santvaras
Reseña del editor:

Šaltinis: Wikipedia. Puslapiai: 127. Skyriuose: Valentinas Gustainis, Sigitas Geda, Martynas Ma?vydas, Eduardas Mie?elaitis, Justinas Marcinkevi?ius, Stasys Santvaras, Pranas Mork?nas, Juozas Urbšys, Eugenijus Matuzevi?ius, Adolfas Sabaliauskas, Karolis Ra?kauskas-Vairas, Virgilijus Juozas ?epaitis, Zenonas Norkus, Sofija Kymantait?-?iurlionien?, Rimantas Vanagas, Kostas Korsakas, Pranas Mantvydas, Teofilis Tilvytis, Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis, Markus Roduner, Abraomas Kulvietis, Audrius Beinorius, Antanas Miškinis, Vytautas Visockas, Tomas Venclova, Vygandas Ra?kaitis, Grigorijus Kanovi?ius, Eugenijus Ignatavi?ius, Petras Vai?i?nas, Mikalojus Akelaitis, Juozas Keliuotis, Arvydas Šliogeris, Eduardas Viskanta, Pranas Gav?nas, Jurgis Kutra, Jonas Ragauskas, Albinas Lozuraitis, Jurgis Kun?inas, Alvydas Butkus, Albinas ?ukauskas, Bronius Krivickas, Mykolas Kar?iauskas, Antanas Šmulkštys, Juozas Laukaitis, Ugn? Karvelis, Pulgis Andriušis, Ri?ardas Mironas, Almis Grybauskas, Jurgis Mikšas, Venclovas Agripa, Motiejus Gustaitis, Algimantas Baltakis, Gabija Jaraminait?-Ryškuvien?, Kazys In?i?ra, Aldona Liobyt?, Vytautas Montvila, Jonas Juškaitis, Juozapas Arnulfas Giedraitis, Halina Kobeckait?, Liudas Gira, Jeronimas Ralys, Vytautas Blo??, Jonas Strielk?nas, Adomas Pranas Druktenis, Halina Korsakien?, Albinas Bernotas, Kazys Jakub?nas, Simonas Norkus, Jurgis Narjauskas, Ona Mici?t?, ?eslovas Kavaliauskas, Kazimieras Bar?nas, Vladislovas Dembskis, Jurgis Talmantas, Antanas Gailius, Samuelis Dambrovskis, Jonas Balvo?ius, Eduardas Gizevijus, Nerija Putinait?, Kazimieras P?ras, Sigitas Narbutas, Vanda Kazanskien?, Daina Avuotinia, Algimantas Mikuta, Aleksandras Fromas-Gu?utis, Vladas Brazi?nas, Antanas Venclova, Juozas Macevi?ius, Robertas Keturakis, Povilas Gasiulis, K?stutis Nastopka, Eduardas Astramskas, Algis Kal?da, Augustinas Gricius, Konstantinas Rudaminas Jurg?la, Juozas Po??ra, Jonas Linkevi?ius, Jonas ?ilius-Jonila, Kazys Uscila, Vytautas Kauneckas, Bronys Savuky...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición