Lietuvos inzinieriai: Steponas Kairys, Jurgis Gimbutas, Antanas Macijauskas, Vladas Sirutavicius, Viktoras Muntianas, Arturas Orlauskas (Lithuanian Edition)

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781233362691: Lietuvos inzinieriai: Steponas Kairys, Jurgis Gimbutas, Antanas Macijauskas, Vladas Sirutavicius, Viktoras Muntianas, Arturas Orlauskas (Lithuanian Edition)

Šaltinis: Wikipedia. Puslapiai: 116. Skyriuose: Steponas Kairys, Jurgis Gimbutas, Antanas Macijauskas, Vladas Sirutavi?ius, Viktoras Muntianas, Art?ras Orlauskas, Stasys Dirmantas, Rimantas Taraškevi?ius, Algimantas Liekis, Vaclovas Vingras, Jonas Jurkus, Rimantas Kumpis, Povilas Vadopalas, Rymantas Jonas Ka?ys, Loreta Kudarien?, Petras Papovas, Algis ?valiauskas, Vidmantas Kanopa, Vladas Pauliukonis, Virgilijus Šironas, Pranas Baltr?nas, Antanas Nesteckis, Kazimieras Šavinis, Viktoras Ašmenskas, ?ilvinas Šilgalis, Vytautas Ra?kauskas, Gedeminas Kiesus, Viktoras Rinkevi?ius, Alfonsas Pulokas, K?stutis Trapikas, Jonas Šimoli?nas, K?stutis Vaitukaitis, Vytautas Juškus, Jonas Mašiotas, Tadeušas Kondrusevi?ius, K?stutis Miklas, K?stutis Tre?iokas, Arvydas Garbaravi?ius, Vytas Šimon?lis, Algimantas Antanas Greimas, Boleslav Daškevi?, Leonid Gurin, Jurgis Staševi?ius, Jaroslavas Banevi?ius, K?stutis Jakelis, Albinas Kaminskas, Bronislovas Liutkus, Vilius Cibulskas, Algirdas Leonas Nasvytis, Bronis Rop?, Jurgis Gediminas Jakub?ionis, Pranas Hiksa, Petras Motiekaitis, Adolfas Sruoga, Juozas Šlepetis, Sigitas Valan?ius, Raimundas Razmislavi?ius, Vytautas Gele?i?nas, Eugenijus Pranevi?ius, K?stutis N?nius, Vitalijus Satkevi?ius, Jonas Katinas, Stasys Vygantas Augutis, Diana Adlien?, Algimantas Dumbrava, Vidmantas Japertas, Arvydas Mockus, Juozapas Algirdas Katkus, Andriejus Stan?ikas, Vitolis Januševi?ius, Jonas Povilaitis, Kazys Visackas, Vytautas Vilys, Kazys Germanas, Raimundas Jakutis, Vytautas Stalmokas, Algimantas Vakarinas, Gediminas ?epulis, Stanislovas Dambrauskas, Zenonas Stund?ia, Juozas Rokas, Kazimieras Juozas Klimašauskas, Romas Venclovas, Valerija ?alien?, Judita Simonavi?i?t?, Kazys Almenas, Ri?ardas Juška, Rimvydas ?iemys, Algimantas Gaubas, Rimantas Sankauskas, Benediktas Tamoševi?ius, Antanas Ivanauskas, Vytautas Mil?nas, Bronius Masiokas, Saulius Urbonas, Almantas Petkus, Stanislovas Kerbedis, Vladas Linkevi?ius, Adolfas Venskus, Vytas Rutkauskas, Serg...

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición