Nyelvek Nyelvtanai: Latin Nevszoragozas, Spanyol Igeragozas, Spanyol Alaktan, Nevel K Es Nevszok a Roman Nyelvben, Spanyol Helyesiras

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781233350698: Nyelvek Nyelvtanai: Latin Nevszoragozas, Spanyol Igeragozas, Spanyol Alaktan, Nevel K Es Nevszok a Roman Nyelvben, Spanyol Helyesiras
Reseńa del editor:

Forrás: Wikipedia. Oldalak: 124. Fejezetek: Latin névszóragozás, Spanyol igeragozás, Spanyol alaktan, Nével?k és névszók a román nyelvben, Spanyol helyesírás, Német nyelvtan, Francia nyelvtan, Spanyol hangtan, Angol nyelvtan, Török nyelvtan, Eszperantó nyelv, Klasszikus héber nyelvtan, Nem határozói mellékmondatok a román nyelvben, Svéd nyelvtan, Aragóniai nyelvtan, Spanyol mondattan, Héber igeragozás, Asztúriai nyelvtan, Arab névszóragozás, Változatlan alakú szófajok a román nyelvben, Bibliai arámi nyelv, Esetek a magyar nyelvben, Mellérendelt mondatok a román nyelvben, Arab nével?, Arab személyragok, Augmentum. Idézet: Mathias Ringmann 1509-es Grammatica figuratájának, képes-allegorikus gyerekeknek szánt nyelvtankönyvének els? illusztrációja: a mondatrészek megszemélyesítve láthatóak az ábrán: a bal fels? sarokban könyökl? király az „Ige" (Verbum), mellette a királyné a „Határozószó" (Adverbium). Az ablakon kihajoló udvari bolond alattuk a „Módosítószó" (Interjectio). Lejjebb, a kolduló barát a „Melléknévi igenév" (Participium). A kupájába vizet önt? utazó a „Köt?szó" (Coniunctio). Jobb szélen a harangozó sekrestyés az „Elöljáró" (Prćpositio), a szószékr?l szónokló pap a „F?név" (Nomen), a szertartáskönyvet tartó diakónus a szószék mellett a „Melléknév" (Pronomen). A kísérleti tankönyv Donatus híres Ars Minorját volt hivatva megvilágító er?vel illusztrálni. Mondattan HangtanHelyesírásNyelvhelyességNyelvtörténet faliszkusziólatinaranykori latinvulgáris latinújlatin nyelvekközépkori latinújkori latinlegújabb kori latinRómai irodalomLatin irodalomA latin név(szó)ragozást (declinatio nominum) alapvet?en az határozza meg, hogy a latin hajlító-ragozó (úgynevezett „flektáló") nyelv, névszóit tehát a t?típus alapján 5-féle declinatio (deklináció, névszóragozás) szerint, és (az aranykori nyelvben) 6 alapesetben ragozza. Ezek: a nominativus (alanyeset, független eset); és négy függ? eset: accusativus (tárgyeset), genitivus (bir...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición