Zemlja: Atmosfera, Mjesec, Struktura Zemlje, Zemljina atmosfera, Teorije zavjere o slijetanju na Mjesec, Masovna izumiranja, Ozonske rupe

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781233034888: Zemlja: Atmosfera, Mjesec, Struktura Zemlje, Zemljina atmosfera, Teorije zavjere o slijetanju na Mjesec, Masovna izumiranja, Ozonske rupe
Reseña del editor:

Izvor: Wikipedia. Stranice: 56. Poglavlja: Atmosfera, Mjesec, Struktura Zemlje, Zemljina atmosfera, Teorije zavjere o slijetanju na Mjesec, Masovna izumiranja, Ozonske rupe, Ionosfera, Magnetosfera, Stakleni?ki plinovi, Troposfera, Ozonski omota?, Van Allenovi pojasevi zra?enja, Stopa opadanja temperature u troposferi, Zemljin plašt, Rayleighovo raspršenje, Stratosfera, Zemljino magnetno polje, Mohorovi?i?ev diskontinuitet, Mezosfera, Tropopauza, Oceanska kora, Mjese?eve mijene, Zemljina kora, Egzosfera, Pomr?ina Mjeseca, Mezopauza, Polarni stratosferski oblaci, Chapmanov ozonski ciklus, Termosfera, Postanak Zemlje i prvi tragovi ?ivota, Astenosfera, Nebo, Mlazna struja, Birt, Birkelandova struja, The Blue Marble, Turbopauza, Emagram, Dobsonova jedinica, Zemljina jezgra, Litosferne plo?e, Egzobaza, Litosfera, Rupes Recta, Earthrise, Precesija, Stratopauza, Geokorona, Zemljini magnetski polovi, Mjese?eva mora. Izvod: Slojevi atmosfere (NOAA) Sastav Zemljine atmosfere. Donji dijagram predstavlja najmanje uobi?ajene plinove koje ?ine samo 0.038% atmosfere. Vrijednosti su regulirane za ilustraciju. Chapmanov ozonski ciklus Apsorpcija uv-zra?enja u ozonskim sloju Veoma svijetli meteor Polo?aj ionosfere u atmosferi Magnetosfera štiti zemljinu površinu od naelektriziranih ?estica Sun?evog vjetra Van Allenovi pojasevi zra?enjaZemljina atmosfera je sloj plinova koji okru?uju planet Zemlju i koji zadr?ava Zemljina gravitacija. Sadr?i oko ?etiri petine dušika i jednu petinu kisika, dok su koli?ine ostalih plinova neznatne ili u tragovima. Atmosfera štiti ?ivot na Zemlji apsorbiraju?i ultraljubi?asto Sun?evo zra?enje i smanjuju?i temperaturne ekstreme izme?u dana i no?i. Atmosfera ne završava naglo. Ona polagano postaje rje?a i postupno nestaje u svemiru. Ne postoji kona?na granica izme?u atmosfere i vanjskog svemira. Tri ?etvrtine mase atmosfere nalazi se unutar 11 km od površine planeta. Ona ima masu od 5×10 kg, od ?ega 75 % se nalazi ispod 11 km iznad tla. U SAD-u se os...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición