Iliri: Liburni, Dezitijati, Autarijati, Dalmati, Japodi, Kolapijani, Dardanci, Histri, Ilirsko stanovnistvo na Mljetu, Batonski rat, Skordisci

 
9781233027262: Iliri: Liburni, Dezitijati, Autarijati, Dalmati, Japodi, Kolapijani, Dardanci, Histri, Ilirsko stanovnistvo na Mljetu, Batonski rat, Skordisci
Reseña del editor:

Izvor: Wikipedia. Stranice: 30. Poglavlja: Liburni, Dezitijati, Autarijati, Dalmati, Japodi, Kolapijani, Dardanci, Histri, Ilirsko stanovništvo na Mljetu, Batonski rat, Skordisci, Ilirska kraljevstva, Prediliri, Epulon, Nezakcij, Ardijejci, Breuci, Japigi, Gencije, Albani, Dokleati, Daorsi, Manijci. Izvod: Iliri je zbirno ime nadjenuto heterogenoj skupini plemena i plemenskih saveza tra?ko-ilirske grane indoeuropske etno-lingvisti?ke porodice, poznatih u Starom vijeku na podru?jima od Panonske nizine pa do obala Jadranskog mora, ju?ne Italije i Epira. Starije mišljenje Gustava Kossinne je bilo da su podrijetlom iz Lu?ice u Njema?koj odakle bi došli na balkansko podru?je i izazvali seobu Grka oko 1300. pr. Kr. Taj proces njihova doseljenja je zna?io kraj za bron?anodobne zajednice koje su prije njih ?ivjele na tim prostorima (koje na podru?ju Istre nazivamo Gradinjci). Noviju teoriju su razvili Alojz Benac i Borivoj ?ovi? 1960-tih, ?ime su uglavnom diskreditirali prijašnja mišljenja o Ilirima kao pridošlicama. Po njihovu mišljenju, ?eljeznodobne skupine na Balkanu poznate kao "Iliri" su uglavnom autohtone, a povremene seobe (poput Hallstattskih seoba, odnosno širenja La Tenske kulture popularno poznate kao Kelti u IV-III stolje?u pne) nisu zna?ajno izmijenile etni?ki supstrat doma?eg stanovništva koji je evoluirao kroz stadije koje Benac definira kao pred-Ilire, proto-Ilire i Ilire. Rimskim osvajanjima dolazi do selektivne globalizacije domorodaca i djelomi?nog prihva?anja zajedni?koga mediteranskog identiteta koji se vidi kroz djelomi?nu romanizaciju autohtone populacije. Dolaskom Slavena u ove krajeve, vjerojatno bi se samo u planinskim krajevima sa?uvalo stanovništvo izvornoga ilirskog iskona (što ne potvr?uje nova biogenetika koja pokazuje baš obratno). Ilirska plemena su po?ela uspostavljati kompleksnije proto-dr?avne tvorevine pod mediteranskim (prete?no helenskim) utjecajima tek u kasno ?eljezno doba. Iliri nisu ?ivjeli u organiziranoj dr?avi, nego u pleme...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición