Ekologija: Biotska raznovrstnost, Ucinek tople grede, Trajnostni razvoj, Krozenje ogljika, Ekoregija, Krozenje dusika, Mangrove

 
9781233008292: Ekologija: Biotska raznovrstnost, Ucinek tople grede, Trajnostni razvoj, Krozenje ogljika, Ekoregija, Krozenje dusika, Mangrove
Reseña del editor:

Vir: Wikipedia. Strani: 63. Poglavjih: Biotska raznovrstnost, U?inek tople grede, Trajnostni razvoj, Kro?enje ogljika, Ekoregija, Kro?enje dušika, Mangrove, Obraš?anje organizmov, Kro?enje kisika, Geotermalna energija, Ekologija populacije, Kro?enje vode, Varstvo okolja, Okoljsko na?rtovanje, De?evni gozd, Mo?virje, Kro?enje fosforja, Ekološko kmetijstvo, Ekosistem, Endemit, Hidrosfera, Recikla?a plastenk, Koevolucija, Gozdna ekologija, Populacija, Slanost, Urbana ekologija, Nitrifikacija, Ramsarska konvencija, Radiotrofne glive, Habitat, Ekološka sukcesija, Ekološka nesre?a, Fenologija, Bioindikator, Ohranitveno stanje, Alelopatija, Biocenoza, Biom, Izumrtje, Svetlobna energija, Ekološka niša, Denitrifikacija, Zoocenologija, Fototrofni organizem, Zoofag, Heterotrof, Sinantropna vrsta, Ekološki dejavnik, Traviš?e, Teritorialnost, Ekološka toleranca, Dekompozicija, Trofi?na struktura ekosistema, Kamoavtotrofne bakterije, Ekosfera, Mrhovinar, Notranji zajedavec, Ekologija dela, Ekologija ekosistemov, Ekogeografsko pravilo, Vodni biotop, Nitrifikacijska bakterija, Slanuša, Ekotip, Zoocenoza, Edafon, Energijska piramida, Biocenologija, Perifiton, Fitocenologija, Son?na konstanta, Termofilne vrste, Ekološka katastrofa, Epifavna, Hiperparazit, Suša, Sinekologija, Skupina, Ekologija ?ivali, Stratocenoza, Ekoton, Koprofagi, Avtekologija, Dekontaminacija, So?ivka, Ekotop, Ekološki spekter. Izvle?ek: Biotska raznovrstnost, tudi biološka raznovrstnost ali s tujko biodiverziteta je stopnja raznolikosti vseh oblik ?ivljenja v nekem okolju, bodisi ekosistemu, biomu ali celotni Zemlji. Biotska raznovrstnost se nanaša na vrste, njihove genetske lastnosti in ekosisteme. Poenostavljeno gledano gre za število razli?nih vrst organizmov, ki ?ivijo v dolo?enem prostoru in raznolikost ekosistemov nekega obmo?ja. Beseda biodiverziteta je sestavljenka iz »bio« (iz grškega bios - ?ivljenje) in »diverziteta« (iz angleške diversity - raznovrstnost). Dobeseden prevod bi bil torej »raznovrst...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición