Dusevné poruchy: Schizoafektívna porucha, Aspergerov syndróm, Bipolárna afektívna porucha, Psychóza, Depresia, Hypománia, Dystýmia

 
9781233005246: Dusevné poruchy: Schizoafektívna porucha, Aspergerov syndróm, Bipolárna afektívna porucha, Psychóza, Depresia, Hypománia, Dystýmia
Reseña del editor:

Zdroj: Wikipedia. Stránky: 28. Kapitoly: Schizoafektívna porucha, Aspergerov syndróm, Bipolárna afektívna porucha, Psychóza, Depresia, Hypománia, Dystýmia, Duševná porucha, Alkoholizmus, Dyslexia, Anorexia, Narcizmus, Duševná zaostalos?, Fetišizmus, Psychopatia, Exhibicionizmus, Digitálny voyeurizmus, Demencia, Hystéria, Psychická trauma, Fetišistický transvestizmus, Abúlia, Cyklotýmia, Afektívny záchvat, Tanorexia, Dysgrafia, Hebefrénia. Vý?atok: Schizoafektívna porucha je psychiatrická diagnóza ozna?ujúca vá?ne duševné ochorenie, pri ktorom sa prejavujú symptómy psychózy (?i?e poruchy myslenia a vnímania) spolu so symptómami afektívnej poruchy (teda poruchy nálady). Jedná sa tak o skupinu porúch na rozhraní medzi afektívnymi a schizofrénnymi psychózami, ktorá vyús?uje do výrazných patologických zmien správania, pre?ívania, emócií a ?asto v akútnej fáze aj do straty schopnosti vies? zodpovedný, sociálne a ekonomicky usporiadaný ?ivot. Chorý obvykle musí ?eli? viacerým symptómom, ktoré narušujú vykonávanie jeho sociálnej roly. Základom ochorenia je epizodický výskyt porúch nálady, ?o predstavuje predovšetkým akútnu alebo chronickú depresiu s mo?ným striedaním sa s mániou alebo hypomániou. Chorý mô?e by? emo?ne nestabilný a hypersenzitívny, alebo mô?e poci?ova? citovú vyprahnutos? spojenú s apatiou. Obzvláš? vá?nymi príznakmi sú prejavy schizofrénnej psychózy, kedy sa mô?u objavi? halucinácie a chorý vytvára bizarné, grandiózne alebo paranoidné bludné konštrukcie. Termín schizoafektívna psychóza ako prvý pou?il americký psychiater ruského pôvodu Jacob Sergi Kasanin (1897 - 1946) v roku 1933. Popísal ochorenie u mladých pacientov vo veku 20 a? 30 rokov, u ktorých sa sú?asne prejavovali schizofrénne aj afektívne príznaky. Trvali nieko?ko tý?d?ov a? mesiacov a kon?ili sa úplným uzdravením stavu. Toto ochorenie vnímal ako variant schizofrénie s dobrou prognózou. Najnovšie údaje uvádzajú prevalenciu od 0,2 a? 0,5%, t. j. asi štvrtina a? polovica výskytu schizofrénie. ...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición