Vrabcotvaré: Brhlíkovité, Drozdovité, Krkavcovité, Králikovité, Kôrovníkovité, Lastovickovité, Muchárikovité, Murárikovité, Penicovité

 
9781233002931: Vrabcotvaré: Brhlíkovité, Drozdovité, Krkavcovité, Králikovité, Kôrovníkovité, Lastovickovité, Muchárikovité, Murárikovité, Penicovité
Reseña del editor:

Zdroj: Wikipedia. Stránky: 30. Kapitoly: Brhlíkovité, Drozdovité, Krkavcovité, Králikovité, Kôrovníkovité, Lastovi?kovité, Muchárikovité, Murárikovité, Penicovité, Pinkovité, Strakošovité, Sýkorkovité, Trasochvostovité, Vrabcovité, Škorcovité, Škovránkovité, Sýkorka ve?ká, Beo posvätný, Straka oby?ajná, Vrabec po?ný, Corvus, Brhlík oby?ajný, Sojka škriekavá, Krivonos smrekový, Škovránok po?ný, Strakoš oby?ajný, Vrabec domový, Muchárik bielokrký, ?ervienka oby?ajná, Drozd ?ierny, Vrana ?ierna, Lastovi?ka oby?ajná, Králik zlatohlavý, Drozd plavý, Slávik oby?ajný, ?ltochvost domový, Kôrovník dlhoprstý, Havran ?ierny, ?ltochvost hôrny, Drozd ?víkota, Orešnica perlavá, P?h?aviar ?ervenkastý, Drozd kolohrivec, Slávik modrák, Skaliarik sivý, Krkavec ?ierny, Králik ohnivohlavý, Kavka tmavá, Sýkorka hôrna, Škovránik stromový, Kôrovník krátkoprstý, P?h?aviar ?iernohlavý, Drozd trskota, Skaliar pestrý, Strakoš ve?ký, Sýkorka chochlatá, Kolibiarik ?ip?avý, Murárik ?ervenokrídly, Muchárik malý, Slávik ve?ký, Trasochvost biely, Parus, Cyanocorax, Vrana túlavá, Poecile, Modra?a, Cyanistes, Pica, Baeolophus, Dendrocitta, Cyanolyca, Aphelocoma, Periparus, Cyanocitta, Urocissa, Varovky?a, ?avka, Garrulus, Škriekavec, Gymnorhinus, D?id?itka, Calocitta, Crypsirina, Lophophanes, Kapuciarkorodé, Platysmurus, Ptilostomus, Vranka, Temnurus, Straka?a. Vý?atok: Vrabcotvaré alebo spevavce (lat. Passeriformes) je najvä?ší rad letcov. Patrí sem a? medzi 5200 a 5500 druhov, vyše polovica druhov vtákov sú práve vrabcotvaré. Vä?šinou sú menšej ve?kosti, majú dobre vyvinutý hlasový ústroj (odtia? meno spevavce). Aj v?aka schopnosti vytvára? hlasové zlo?ité prejavy pomocou hlasového orgánu nazývaného syrinx (ktorý majú aj vtáky niektorých iných radov) sa pova?ujú za najvyvinutejší rad vtákov. Ukazuje sa aj, ?e niektoré z nich majú naozaj nezvy?ajné psychické schopnosti. Spevu sa vä?šinou venujé samce, ktoré tým lákajú samice a vyzna?ujú si teritórium. Vä?šina druhov má svoj vlastný špecifický hl...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición