Skupenstvá hmoty: Kvapaliny, Plyny, Skupenské teplá, Chlór, Vodík, Kyslík, Dusík, Fluór, Argón, Hélium, Xenón, Kryptón, Skupenstvo, Neón, Radón

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781233000449: Skupenstvá hmoty: Kvapaliny, Plyny, Skupenské teplá, Chlór, Vodík, Kyslík, Dusík, Fluór, Argón, Hélium, Xenón, Kryptón, Skupenstvo, Neón, Radón
Reseńa del editor:

Zdroj: Wikipedia. Stránky: 24. Kapitoly: Kvapaliny, Plyny, Skupenské teplá, Chlór, Vodík, Kyslík, Dusík, Fluór, Argón, Hélium, Xenón, Kryptón, Skupenstvo, Neón, Radón, Plazma, Fosgén, Olej, Skleníkový plyn, Skupenské teplo, Merné skupenské teplo varu, Odporová sila, Teplota varu, Vzduch, Merné skupenské teplo topenia, Kvapalina, Amorfná látka, Pevná látka, Svietiplyn, Sírovodík, Para, Merné skupenské teplo kondenzácie, Merné skupenské teplo tuhnutia, Merné skupenské teplo sublimácie, Odorizácia, Emulgácia, Metyléter. Vý?atok: Chlór (Chlorum)(gr. chlóros - ?ltozelený) je chemický prvok v Periodickej tabu?ke prvkov, ktorý má zna?ku Cl a protónové ?íslo 17. Je to toxický ve?mi reaktívny plyn, druhej triedy halogénov, ktorý sa ochotne zlu?uje s vä?šinou prvkov periodickej tabu?ky. Bol objavený v roku 1774 Carlom Wilhelmom Scheelom, ale sú?asné pomenovanie mu dal a? v roku 1810 anglický chemik sir Humphry Davy. Chlór sa vyrába elektrolýzou roztaveného chloridu sodného. Vo?ný chlór je prudký jed. Pôsobí v styku s vodou, prítomnej v bunkách, oxida?ne na ?ivotne dôle?ité molekuly (proteíny - enzýmy, lipidy aj sacharidy). Mení ich štruktúru a organizmus hynie. V potravinárstve sa ozna?uje E925. V prvej svetovej vojne pou?ili Nemci chlór a jeho ?alšie zlú?eniny (napr. fosgén COCl2 a yperit - dichlórdietylsulfid, bis-(2-chlóretyl-)sulfid) ako chemickú zbra? hromadného ni?enia. Dôle?itý je chlorid vápenatý ako vysušovadlo do exsikátorov a do sušiacich ve?í. Chlorid ?elezitý umiestnený v ?elezitej vate zastavuje krvácanie a pou?íva sa, podobne ako chlorid hlinitý, AlCl3, v organickej chémii ako katalyzátor (vi? Lewisova kyselina). Chlórové vápno (zmes chlórnanu a chloridu vápenatého, vznikajúca pôsobením chlóru na hydroxid vápenatý) je bieliacim a dezinfek?ným prostriedkom. Chloristany sa pou?ívajú do pyrotechnických zmesí. Chlore?nan sodný NaClO3 je jedovatý pre rastliny. Výrobok s obchodným názvom Travex (zmes chlore?nanu a chloridu sodného) sa pou?íval na ni?enie trávy a ...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición