Povolania: Hasi, Sudca, Kozmonaut, K AZ, Textar, Prevadzkovy Riadite, Starosta, Architekt, Spisovate, Vojak, Geolog, Astronom, Prisediaci

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232999218: Povolania: Hasi, Sudca, Kozmonaut, K AZ, Textar, Prevadzkovy Riadite, Starosta, Architekt, Spisovate, Vojak, Geolog, Astronom, Prisediaci

Zdroj: Wikipedia. Stránky: 38. Kapitoly: Hasi?, Sudca, Kozmonaut, K?az, Textár, Prevádzkový riadite?, Starosta, Architekt, Spisovate?, Vojak, Geológ, Astronóm, Prísediaci, Barman, Modelka, Zubný lekár, Výkonný riadite?, Skladate?, Herec, Múzejník, Gladiátor, Pastier, Spevák, Programátor, U?ite?, Entomológ, Vedec, Projektový mana?ér, Kovboj, Paleontológ, Diplomat, Poslanec, Mana?ér predajne, Policajný psovod, Matematik, Hudobník, Novinár, Policajt, Zbojník, Dirigent, Meš?anosta, Umelec, Drotár, Advokát, Ková?ske remeslo, Gau?o, Grafický dizajnér, Fotograf, General counsel, Kraj?ír, Povolanie, Politik, Povozník, Expert, Vulkanológ, Psychiater, Preparátor, Pohoni?, Veterinár, Au pair, Autor skladieb, Concierge, Psychológ, Primátor, Ekonóm, Fyzik, Slobodné povolanie, Profesor, Teatrológ, Historik, Remeselník, Šéfredaktor, Geodet, Dopravný policajt, Archivár, Zlatokop, Libretista, Evanjelický k?az, Právnik, Nástenkár, Technik, Artistika, Kustód, Asistent, Ro?ník, Olejkár, Epidemiológ, Parazitológ, Robotník, Komentátor, Aspektológ, Kompilátor. Vý?atok: Hasi? (staré ozna?enie je po?iarnik) je ozna?enie pre profesionálneho alebo dobrovo?ného ?lena hasi?skej jednotky Od minulosti, kedy mali hasi?i ako hlavnú úlohu hasenie po?iarov a rozširovanie osvety obyvate?stvu, sa spektrum úloh hasi?stva zna?ne rozšírilo. V sú?asnosti zasahujú príslušníci hasi?ských zborov a jednotiek, okrem po?iarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriách, ?ivelných pohromách, úniku nebezpe?ných a rádioaktívnych látok, mno?stve rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach. Nezanedbate?ná je aj osvetná ?innos? oh?adom pou?enia obyvate?stva a kontroly po?iarneho zabezpe?enia budov. Hasi?i ?asto spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zlo?kami pri riešení núdzovej situácie. Prvé zmienky o organizovaných jednotkách ur?ených na hasenie po?iarov pochádzajú a? z dôb Starovekého Ríma. Vtedy boli zria?ované za mestom stanice s posádkou a? 500 otrokov (n...

"Sinopsis" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición