Ornitologija Lietuvoje: Lietuvos ornitologai, Lietuvos ornitologiniai draustiniai, Varpininkai, Petras Vileisis, Juozas Tumas-Vaizgantas

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232991243: Ornitologija Lietuvoje: Lietuvos ornitologai, Lietuvos ornitologiniai draustiniai, Varpininkai, Petras Vileisis, Juozas Tumas-Vaizgantas
Reseña del editor:

Šaltinis: Wikipedia. Puslapiai: 44. Skyriuose: Lietuvos ornitologai, Lietuvos ornitologiniai draustiniai, Varpininkai, Petras Vileišis, Juozas Tumas-Vai?gantas, Antanas Smetona, Mykolas Bir?iška, Jonas Vileišis, Kazys Grinius, Vladimiras Zubovas, Vincas Kudirka, Jonas Jablonskis, Justinas Staugaitis, Pranas Mašiotas, Jonas Staugaitis, Jurgis Šaulys, Jonas Bili?nas, Stasys Matulaitis, Felicija Bortkevi?ien?, Vytautas Nedzinskas, Vincas Mickevi?ius-Kapsukas, Povilas Višinskis, Vladas Sirutavi?ius, Antanas Milukas, Augustinas Janulaitis, Petras Leonas, Juozas Bagdonas, Petras Mikolainis, Liudas Vaineikis, Mikas Posingis, Petras Kriau?i?nas, Me?islovas Valius, Jonas ??sna, Morta Zauni?t?, Rokas Šli?pas, Aleksandras Burba, Jurgis Lapinas, Juozas Ka?ergius, Algirdas Knystautas, Jonas Jurgis Bulota, Juozas Lozoraitis, Konstantinas Tyzenhauzas, Juozapas Radziukynas, Eugenijus Drobelis, Feliksas Janušis, Lietuvos ornitolog? draugija, Jonas Gaidamavi?ius-Gaidys, Jonas Kasakaitis, Juozas Matulaitis, Petras Kurlavi?ius, Motiejus Lozoraitis, Jonas Koncevi?ius, Baltrus Matusevi?ius, Taurijos ornitologinis draustinis, Dovas Zaunius, Andrius Matulaitis, Vytautas Vladislovas Logminas, Pranas Matulaitis, Juozas Kaukas, Lietuvos ornitofaunistin? komisija, Kauno ornitologinis draustinis, Julius Aleksa, Skaist?s ornitologinis draustinis, Lendryn?s ornitologinis draustinis, Lietuvos fauna. Paukš?iai. Ištrauka: Petras Vileišis (1851 m. sausio 25 d. Mediniuose, Pasvalio vals?ius - 1926 m. rugpj??io 12 d. Palangoje) - in?inierius, Lietuvos visuomen?s ir politinis veik?jas. Gim? laisv? karališk? valstie?i? Vincento Vileišio ir Agotos Ma??nait?s šeimoje. Nuo 1861 m. mok?si Panev??yje, 1870 m. aukso medaliu baig? Šiauli? berniuk? gimnazij?. 1874 m. baig? Peterburgo universiteto Fizikos ir matematikos fakultet?, ?gydamas matematikos moksl? kandidato laipsn?. 1880 m. baig? Peterburgo keli? institut?. 1880 m. paskirtas ? Maskvos apygardos gele?inkelio keli? valdyb?, Serpuchovo kelio ruo?o vir...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición