Tarpukario Lietuvos kariuomene: Lietuvos savanoriai, Tarpukario Lietuvos kariuomenes daliniai, Vladas Nagevicius, Juozas Eretas

 
9781232990321: Tarpukario Lietuvos kariuomene: Lietuvos savanoriai, Tarpukario Lietuvos kariuomenes daliniai, Vladas Nagevicius, Juozas Eretas
Reseña del editor:

Šaltinis: Wikipedia. Puslapiai: 39. Skyriuose: Lietuvos savanoriai, Tarpukario Lietuvos kariuomen?s daliniai, Vladas Nagevi?ius, Juozas Eretas, Konstantinas Nekvedavi?ius, Pirmasis p?stinink? Lietuvos Did?iojo Kunigaikš?io Gedimino pulkas, Lietuvos kariuomen?s Generalinis štabas, Kazys Škirpa, Antanas Juozapavi?ius, Ladas Natkevi?ius, Antanas Merkys, Pranas Daunys, Juozas Tysliava, Petras Bir?ys, Antrasis p?stinink? Lietuvos Did?iojo Kunigaikš?io Algirdo pulkas, Kauno karo mokykla, Stasys Putvinskis, Aštuntasis p?stinink? Kauno Kunigaikš?io Vaidoto pulkas, Kazys Musteikis, Augustinas Povilaitis, Jonas ?ernius, Vladas Motieka, Stasys Nastopka, Šarvuo?i? rinktin?, Pulgis Lumbis, Vyriausiasis kariuomen?s vadas, Septintasis p?stinink? ?emai?i? kunigaikš?io Butegeid?io pulkas, Juozas Slušnys, Devintasis p?stinink? Lietuvos kunigaikš?io Vytenio pulkas, Ignas Musteikis, Jonas Jurgis Bulota, Penktasis p?stinink? Lietuvos Did?iojo kunigaikš?io K?stu?io pulkas, Edvardas Lenkauskis, Stasys Bal?ytis, Juozas V?bra, Povilas Lukšys, Stasys Bal?as, Jonas Nainys, Jonišk?lio partizanai, Antrasis artilerijos pulkas, Mykolas Velykis, Jonas Kaln?nas, Povilas ?adeikis, Šeštasis p?stinink? Pil?n? Kunigaikš?io Margio pulkas, Balys Sli?ys, Linkai?i? artilerijos dirbtuv?s, Jurgis Mar?iulionis, Tadas Aleli?nas, Petras Jurg?la, Jonas Karutis, Aukštieji karinink? kursai, Teritorinis drag?nas, Kazimieras Grau?inis, Tre?iasis p?stinink? Lietuvos Did?iojo Kunigaikš?io Vytauto pulkas, Art?ras Sakalauskas, Lietuvos laisv?s kov? invalid? draugija, Ketvirtasis artilerijos pulkas, Petras Nadzeika, Karo aviacijos mokykla, Pranas Eimutis. Ištrauka: Lietuvos kavalerija puola Artilerija 1930 m. Pratybos 1931 m. Krašto apsaugos ministras brigados generolas Stasys Dirmantas ir Lietuvos kariuomen?s vadas Stasys Raštikis 1937 m. Apmokymuose Kauno karo mokyklos kari?nai 1938 m. Karo lak?nai prie ANBO l?ktuv? Linksmadvario aerodrome 1938 m. Karo laivas Prezidentas Smetona patruliuoja prie Klaip?dos Lietuvos...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición