Lietuvos verslo teises advokatai: Valentinas Mikelenas, Tomas Bagdanskis, Jonas Saladzius, Robert Juodka, Lina Daruliene, Mindaugas Kiskis

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232986829: Lietuvos verslo teises advokatai: Valentinas Mikelenas, Tomas Bagdanskis, Jonas Saladzius, Robert Juodka, Lina Daruliene, Mindaugas Kiskis
Reseña del editor:

Šaltinis: Wikipedia. Puslapiai: 38. Skyriuose: Valentinas Mikel?nas, Tomas Bagdanskis, Jonas Salad?ius, Robert Juodka, Lina Darulien?, Mindaugas Kiškis, Andrius Smaliukas, Linas Sesickas, J?rat? Zabielait?, Aušra Mud?nait?, Gintautas Šulija, Vilija Vaitkut? Pavan, Vitas Vasiliauskas, Frank Heemann, Ignas V?g?l?, Simona Oliškevi?i?t?-Cic?nien?, Ar?nas Marcinkevi?ius, Linas Sabaliauskas, Inga Martinkut?, Reda ?abolien?, Ar?nas Šarka, Deividas Solovei?ikas, Marius Juonys, Giedrius Stasevi?ius, Vytautas Mizaras, Dovil? Burgien?, Jurgita Judickien?, Gintaras Pukas, Renata Ber?anskien?, Irmantas Norkus, Gintautas Bartkus, Gediminas Re?i?nas, Elijus Burgis, Ram?nas Petravi?ius, Gediminas Dominas, Tomas Milašauskas, ?eslav Okin?ic, Vilija Vieš?nait?, Jonas Masiokas, Vytautas Zabiela, Dalia Foigt-Norvaišien?, Rolandas Vali?nas, Tomas Kontautas, Eugenija Sutkien?, Gediminas Baublys, Gintaras Bal?i?nas, Jaunius Gumbis, ?ilvinas Zinkevi?ius, Paulius Koverovas, K?stutis Švirinas, Šar?nas Keserauskas, Iraida ?ogait?, Virginija Smilgevi?ien?, Egidijus Bernotas, Laimonas Skibarka, Saulius Avi?a, ?ilvinas Kvietkus, K?stutis Adamonis, Daivis Švirinas, K?stutis Jungevi?ius, Gediminas Lisauskas, Raimundas Lideika, Laimutis Jankauskas, Jonas Pilkauskas, Laimonas Marcinkevi?ius, Laimonas Markauskas, Jonas Ramutis Smilgevi?ius, Ar?nas Petrauskas, Algirdas Pekšys, Remigijus Jakutis, Vaidotas Puklevi?ius, Ram?nas Audzevi?ius, Gytis Kaminskas, K?stutis Jaskut?lis, Andrius Beniušis, Raimundas Jurevi?ius. Ištrauka: Valentinas Mikel?nas (g. 1958 m. baland?io 6 d. Smilgiai, Bir?? rajonas) - teisininkas, teis?tyrininkas (civilistas, procesualistas), civilin?s teis?s teoretikas, arbitra?o gin?? ekspertas, šiuolaikin?s Lietuvos privatin?s ir civilin?s teis?s k?r?jas ir pagrind?jas, nauj?j? Lietuvos privatin?s teis?s kodekso (LR CK) reng?jas, Vilniaus universiteto (VU) profesorius, teis?s pedagogas, vienas ?ymiausi? Lietuvos teis?tyrinink? ir teis?s teoretik?; Lietuvos teisinink? bendruomen?s au...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición