Lietuvos teismu pirmininkai: Pranas Kuris, Peliksas Bugailiskis, Kestutis Lapinskas, Egidijus Kuris, Konstantas Ramelis, Vladas Pavilonis

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232986744: Lietuvos teismu pirmininkai: Pranas Kuris, Peliksas Bugailiskis, Kestutis Lapinskas, Egidijus Kuris, Konstantas Ramelis, Vladas Pavilonis
Reseña del editor:

Šaltinis: Wikipedia. Puslapiai: 25. Skyriuose: Pranas K?ris, Peliksas Bugailiškis, K?stutis Lapinskas, Egidijus K?ris, Konstantas Ramelis, Vladas Pavilonis, Antanas Kriš?iukaitis, Albertas Milinis, Ona Dzedulionien?, Augustinas Janulaitis, Jonas Misi?nas, Vytautas Grei?ius, Jonas Nekrašius, Algimantas Valantinas, Algirdas Riepšas, Vladas Mie?elis, Andrius Dubinskas, Gintaras Kry?evi?ius, Petras Šniukšta, Juozas Li?d?ius, Silvestras Leonas, Vytas Milius, K?stutis Lipeika, Donatas Vansevi?ius, Algirdas Gaili?nas, Vytautas Masiokas, Rimantas Sipavi?ius, Laima Leipuvien?, Romualdas Matonis, Art?ras Šumskas, Gintautas Daug?la, Vigintas Višinskis, Jonas Malinauskas, Teodora Staugaitien?, Audron? Jarackait?, Stanislovas Juocevi?ius, Juozas Grigaitis, Maryt? Mitkuvien?, Rita Dambrauskait?, Vladas Ma?ys, Al? Bukavinien?, Egidijus ?ironas, Juozas ?ilys, Bronius Ivanauskas, Benediktas Stakauskas, Art?ras Drigotas, Valdas Bugelevi?ius, Vida ?ostautien?, Anzelmas Jukna, Antanas Ablingis, Arvydas Daug?la, Jolanta Damulien?, Romualdas ?aika, Savinijus Katauskas, Alvydas ?erlauskas, Daiva Kazlauskien?, Albinas Sirvydis, Viktoras Aidukas, Vincas Verseckas, ?emietijos teis?jas, Pranas ?eimys, Virginijus Kalkauskas, Boleslovas Kalainis, Vladislavas Len?ikas, Pavel Borkovski, Jolanta Malijauskien?, Nina Butnorien?. Ištrauka: Pranas K?ris (g. 1938 m. gruod?io 20 d. Šeduvoje, Radviliškio rajonas) - teisininkas, TSKP ir Lietuvos TSR politinis veik?jas, Lietuvos komunist? partijos Centro komiteto narys, LTSR teisingumo ministras, vienintelis iš okupacin?s soviet? vald?ios ministr?, tap?s pirmosios Lietuvos Vyriausyb?s po Nepriklausomyb?s atk?rimo nariu (pirmuoju teisingumo ministru), Vilniaus universiteto (VU) profesorius, Teis?s fakulteto d?stytojas, tarptautini? teism? teis?jas, teis?tyrininkas tarptautininkas, diplomatas, ambasadorius, MRU garb?s daktaras. S?nus Egidijus K?ris (g. 1961 m.) - konstitucin?s teis?s d?stytojas, VU profesorius, VU Teis?s fakulteto Viešosios teis?s katedr...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición