Franku imperija: Ankstyvieji Karolingai, Franku imperijos sritys, Merovingai, Karolis Didysis, Franku valstybe, Neustrija, Chlodvigas

 
9781232977490: Franku imperija: Ankstyvieji Karolingai, Franku imperijos sritys, Merovingai, Karolis Didysis, Franku valstybe, Neustrija, Chlodvigas
Reseña del editor:

Šaltinis: Wikipedia. Puslapiai: 28. Skyriuose: Ankstyvieji Karolingai, Frank? imperijos sritys, Merovingai, Karolis Didysis, Frank? valstyb?, Neustrija, Chlodvigas, Burgundijos karalyst?, Vakar? Frank? karalyst?, Childerikas I, Karolis Martelis, Chloteras I, Lotaringijos karalyst?, ?emutin?s Burgundijos karalyst?, Austrazija, Orleano karalyst?, Aukštutin?s Burgundijos karalyst?, Frankai, Vidurio Frank? karalyst?, Chlodomiras, Pipinas Trumpasis, Verdeno sutartis, Pary?iaus karalyst?, Chlodijonas Ilgaplaukis, Einhardas, Majordomas. Ištrauka: Karolis Didysis (lot. Carolus Magnus arba Karolus Magnus, 747 m. baland?io 2 d. - 814 m. sausio 28 d. Achene) - frank? karalius nuo 768 m. (pietin?s dalies nuo 771 m.), langobard? karalius nuo 774 m., Bavarijos hercogas nuo 788 m. Leonas III 800 m. j? paskelb? Romos imperatoriumi. Pipino Trumpojo ir Bertrados iš Laono s?nus. Nuo Karolio Did?iojo Pipinid? dinastija vadinama Karolingais. Karoling? dinastijos valdovo Karolio Martelio vaikaitis dar tebeb?damas gyvas buvo prad?tas vadinti Did?iuoju ir nuo viduram?i? laikomas vienu iškiliausi? Vakar? pasaulio valdov?. 1165 m. grupd?io 29 d. Frydricho Barbarosos iniciatyva antipopie?ius Paschalis III paskelb? Karol? Did?j? šventuoju ir Pater Europae. Karolio Did?iojo valdymo laikotarpis siejamas su "Karoling? renesansu", meno, religijos ir kult?ros atsigavimu. Skatino prekyb?, amatus, ?em?s ?k?. ? savo dvarus kviet?si mokslinink?. Sujung? antikos, krikš?ionyb?s ir german? idealus ir pad?jo pamatus krikš?ionišk?j? Vakar? valstybi? raidai. Karolis Didysis (orig. Charlemagne), vardu „Karolis" buvo pavadintas savo senelio Karolio Martelio garbei. Vardas kil?s iš germaniško ?od?io „karl", reiškian?io „šaunus", susijusio su anglišku ?od?iu „churl". Anks?iausios išlikusios u?rašytos Karolio Did?iojo vardo formos yra lotyniškos - „Carolus" arba „Karolus". Daugelyje ryt? Europos kalb? ?odis „karalius" kilo nuo Karolio vardo (pvz., lenkiškai: krol, vengriškai: kiraly). Informacija apie Karolio...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición