Hititler: Antik Hitit kentleri, Hitit mitolojisi, Hitit Imparatorlugu, Hititler taslaklari, Hititologlar, Luviler, Sedat Alp, Hitit dini

0 valoración promedio
( 0 valoraciones por Goodreads )
 
9781232945178: Hititler: Antik Hitit kentleri, Hitit mitolojisi, Hitit Imparatorlugu, Hititler taslaklari, Hititologlar, Luviler, Sedat Alp, Hitit dini
Reseńa del editor:

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 35. Bölümler: Antik Hitit kentleri, Hitit mitolojisi, Hitit ?mparatorlu?u, Hititler taslaklar?, Hititologlar, Luviler, Sedat Alp, Hitit dini, Kibele, Arzava, Luvi dili, Kade? Antla?mas?, Alacahöyük, Ali?ar Höyü?ü, Hitit dili, Yaz?l?kaya, Karatepe, Kadirli, Hatti, Kade? Sava??, Kizzuvatna, Kültepe, ?nand?k vazosu, Bed?ich Hrozný, Hitit Güne? Kursu, Arslantepe Höyü?ü, II. Mur?ili, Karabel Geçidi, Acemhöyük, III. Hattu?ili, Tuvana Krall???, Beycesultan, Kargam??, Sarissa, Ankuwa, Eflatunp?nar, Arinna, ?mamkulu An?t?, Zalpa, Telepinu, Kamrusepa, Panku?, Ardini, Comona, I. Hantili, Azzi, Assuva. Al?nt?: Hititler, tarihte Anadolu'da devlet kurmu? bir uygarl?kt?r. Hint-Avrupa dil ailesi'ne dahil bir dil konu?tuklar? için Hint-Avrupa kökenli bir topluluk oldu?u kabul edilmektedir. MÖ 2000 y?llar?nda Anadolu'ya göç ederek yerli Hatti Beylikleri üzerinde hakimiyet kurduklar? bilinmektedir. Hattu?a? Yaz?l?kaya'da bulunan Hitit Kral? IV. IV. Tuthaliya'n?n Rölyefi En geni? s?n?rlar?nda Hitit Devleti (Mavi alan) Anadolu Medeniyetleri Müzesinden bir Bronz Hitit HeykeliAnadolu Yar?madas?'n?n bugün için bilinen en eski ad? Hattu?a? Ülkesi idi ve bu topraklar 1500 y?l boyunca Hatti Ülkesi olarak bilindi. Bu ad o kadar yerle?mi?ti ki Anadolu'yu istila eden Hititler bile yeni yurtlar?ndan söz ederken Hatti Ülkesi deyimini kullanm??lard?r. Oysa sonradan yine tabletlerden ö?renildi?ine göre, söz konusu Hind-Avrupal? halk kendini Nesice konu?an Nesililer olarak an?yordu. Ancak Hitit biçimindeki adland?rma, Eskiça? tarihi çevrelerinde yay?ld??? için onu de?i?tirmek güç olurdu. Zaten filologlar söz konusu Hind-Avrupal? kavim için Hatti sözcü?ünü oldu?u gibi almay?p, onun Ahd-i Atik'de zikredilen "Heth" ve "Hittim" ?eklinden esinlenerek Almanca Die Hethiter, ?ngilizce The Hittites, Frans?zca Les Hittites ve ?talyanca Gli Ittiti deyimlerini üretmi?lerdir. Türkçe'de ise önceleri Eti sözcü?ü kullan?ld?, ?imdi ise Hitit deyimi yerle?mi?tir. Anadolu'ya geli? yönle...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición