Spor gazeteleri: Türkiye'de yayimlanan ulusal spor gazeteler, Türkiye gazeteleri, Taraf, L'Équipe, Aydinlik, Gazete Habertürk

 
9781232943594: Spor gazeteleri: Türkiye'de yayimlanan ulusal spor gazeteler, Türkiye gazeteleri, Taraf, L'Équipe, Aydinlik, Gazete Habertürk
Reseña del editor:

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 23. Bölümler: Türkiye'de yay?mlanan ulusal spor gazeteler, Türkiye gazeteleri, Taraf, L'Équipe, Ayd?nl?k, Gazete Habertürk, T.C. Resmî Gazete, Tan, Tercüman, Radikal, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Anadolu'da Vakit, Granma, Today's Zaman, Sanal Alem, Millî Gazete, Bursa Haber, La Gazzetta dello Sport, Bugün, Yeni Sabah, Star, Yeniça?, Günayd?n, Evrensel, Hürriyet Daily News, Önce Vatan, Yeni Mesaj, Fanatik, Aç?ksöz, ?kdam, Son Posta, Habercem, Fotospor, Fotomaç, Tasvir-i Efkâr, Apoyevmatini, Fotogol, Yeni Meram, Kazete, Ye?il I?d?r Gazetesi, Journal of Turkish Weekly, Karadeniz, Made in Turkey, Jamanak, The New Anatolian, Politika, Sport-Ekspress, Fenerbahçe Gazetesi, Yurtsever, ?leri, Milliyet Kitap, ??çi Mücadelesi, ?uaze, Alay. Al?nt?: Taraf, "Dü?ünmek taraf olmakt?r" slogan?yla 15 Kas?m 2007'de Türkiye çap?nda yay?n ya?am?na ba?layan ulusal günlük gazetedir. Merkezi ?stanbul'un Anadolu Yakas?'ndaki Kad?köy ilçesinde bulunmaktad?r. Sahibinin Alk?m Gazetecilik A.?. olan gazetenin genel yay?n yönetmenleri ise Ahmet Altan ve Alev Er'dir. Gazetenin 16 Ekim 2008 tarihli yay?m?nda, Aktütün sald?r?s?ndan dolay? 8 Ekim 2008 tarihli bas?m?ndaki haberleri sebebiyle Genelkurmay ba?kan? ?lker Ba?bu? taraf?ndan ele?tirilmesi üzerine yapt??? man?et.Gazete, "Dü?ünmek taraf olmakt?r" slogan?yla 15 Kas?m 2007'de ulusal çapta yay?n hayat?na ba?lad?. ?lk dönemlerde 1 YTL fiyatla sat??a sunuldu. 8 Mart 2008 tarihinden itibaren gazetenin fiyat? 50 Kuru?'a indirildi. Günümüzde baz? bölgelerde 25 Kr fiyat?yla sat?lmakta iken büyük ?ehirlerde 50 Kr ile sat?lmaktad?r. 6 Eylül 2010 gününden itibaren Avrupa'n?n 8 ülkesinde de sat?lmaya ba?lanm??t?r. Gazete, yay?nlanmaya ba?lad???ndan beri Türk Silahl? Kuvvetleri ile ilgili belgeleri yay?nlamas?yla büyük ses getirdi. Ordunun baz? terör sald?r?lar?nda ihmali oldu?una dair belgeler yay?nlamas?yla dikkat çekti. Ergenekon soru?turmas?yla ilgili pek çok bilgi ve belge yay?nlamas?yla da tart??ma yaratm??t?r. Bel...

"Sobre este título" puede pertenecer a otra edición de este libro.

(Ningún ejemplar disponible)

Buscar:Crear una petición

Si conoce el autor y el título del libro pero no lo encuentra en IberLibro, nosotros podemos buscarlo por usted e informarle por e-mail en cuanto el libro esté disponible en nuestras páginas web.

Crear una petición